Rotary Peace Center

Uppsala Universitet -

ett av Rotarys sex Peace Centers

Peace Cskylt

I september 2012 invigdes Rotarys Peace Center vid Uppsala Universitet.

Rotary Peace Fellowship är Rotary Foundations främsta stipendium. Det är ett stipendium som innebär att runt 60 studenter, utsedda i hård kon­kurrens från hela världen, får studera freds-och konflikthantering vid ett ledande universitet i världen. Stipendierna finansieras av The Rotary Foundation.

Två typer av stipendier finns att söka Master Degree ochProfessional development certificate. 

Master Degree

Utbildningen är tvåårig och leder till en Masterexamen i freds- och konfliktforskning. Stipendiet innebär att alla kostnader är betalda. Dessa universitet erbjuder Masterutbildningen:

–Uppsala Universitet, Sverige
–University of Bradford, UK
–University of Queensland, Australien
–International Christian University, Japan
–Duke University and the University of North Carolina at Chapel Hill, USA

Professional delopment certificate

För personer som redan har omfattande erfarenhet inom fredsrelaterade områden, finns ett tremånaders program i freds- och konfliktforskning vid Chulalongkorn University, Thailand.

Idag finns det mer än 500 examinerade studenter – alumner, som arbetar inom freds- och konflikthanteringsområden i alla världsdelar.

Läs mer om Peace fellowships: https://www.rotary.org/en/peace-fellowships

Peace 5