Fonder & Stiftelser

 Fonder 1

Rotary Doctors Sweden: Läs och se mer om Rotary Doctors

U-fonden: Läs och se mer om Rotary U-fonden

Undomsutbytet: Läs mer om Rotarys Internationella ungdomsutbyte

Kurt Belfrages Minnesfond: 

Läs mer om Kurt Belfrages minnesfond och möjligheter

Georgia-stipendier: 

Läs och se hur utbildnings stipendie i Georgia kan bli verklighet

Rotary Hjälper: 

Rotary Hjälper är en svensk insamlingsstiftelse med 90-konto