Historia

Paul Harris

Rotarys svenska historia

Rotary grundades 23:e februari 1905 i Chicago, USA, av advokaten Paul Harris. Syftet var att människor med olika yrken och bakgrund skulle träffas för att utbyta erfarenheter och få vänner för livet. Namnet Rotary kommer från gruppens vana i början att rotera mellan medlemmarnas arbetsplatser.

Till Sverige kom Rotary i början av 1926 genom tillkomsten av Stockholm Rotaryklubb vars charterbrev undertecknades den 20 februari 1926. Man träffades varje måndag på Restaurang Rosenbad. Inträdesavgiften var 50 kronor och årsavgiften 25 kronor.

Rotary fanns vid det laget i 42 länder, vilket innebar att Sverige blev det 43:e Rotarylandet och Stockholm Rotaryklubb den 2.256:e klubben i världen. Antalet rotarianer i världen var då omkring 125.000.

Lördagen den 19 februari 1927 anordnades en lunch på dåvarande Palace Hotel i Göteborg. Det var tre medlemmar i Stockholm Rotaryklubb som reste dit för att medverka till att etablera en klubb även i Göteborg. Göteborg Rotaryklubb fick sitt charterbrev den 27 september 1927.

Det enda officiella besök som Paul Harris gjorde i Sverige är ett besök i Göteborg Rotaryklubb. Det var den 29 augusti 1932, när klubben firade sitt 5-årsjubiléum på Trädgårdsföreningen där man då sammanträdde sommartid.

Efter måltiden planterade Paul Harris en amerikansk ek som ett ’Vänskapens träd’. Eken finns kvar tillsammans med en minnestavla som fick sin nuvarande utformning i samband med klubbens 60-årsjubiléum 1987. Göteborg Rotaryklubb har under årens lopp givit upphov till åtminstone 17 nya Rotaryklubbar. De fem första var Borås (1930), Jönköping (1932), Halmstad (1935), Uddevalla (1935) och Trollhättan (1938).

I början av år 1927 besökte Kurt Belfrage på uppdrag av Stockholm Rotaryklubb tillsammans med Presidenten i Köpenhamns Rotaryklubb, Konsul Erik Andersen, Malmö och Helsingborg för att få till stånd nya Rotaryklubbar. Helsingborg Rotaryklubb fick sitt charterbrev den 2 april 1928 som landets tredje Rotaryklubb. Sedan ett kvällsmöte ägt rum den 18 oktober 1928 på Savoy Hotel i Malmö, skedde det konstituerande sammanträdet i Malmö Rotaryklubb rum den 15 november på samma hotell varvid 22 medlemmar upptogs i klubben som invaldes som medlem nr 3.012 i Rotary International den 12 december 1928.

Gefle Rotaryklubb tillkom på initiativ av Stockholm och Göteborg. Beslutet att bilda klubben togs på Hotell Baltic den 29 januari 1929.

De 10 första Rotaryklubbarna i Sverige

 1. Stockholm 20 februari 1926
 2. Göteborg 27 september 1927
 3. Helsingborg 2 april 1928
 4. Malmö 12 december 1928
 5. Gefle 6 mars 1929
 6. Eskilstuna 23 april 1930
 7. Borås 5 november 1930
 8. Linköping 26 augusti 1931
 9. Sundsvall 15 februari 1932
 10. Jönköping 12 januari 1933

Rotary i Sverige hade i slutet av 1920-talet 5 Rotaryklubbar. Under 30-talet tillkom 36 klubbar, under 40-talet 54, under 50-talet 110, under 60-talet 85, under 70-talet 104, under 80-talet 95, under 90-talet 61.

Man kan konstatera att tillväxten av nya klubbar var som störst fram till år 1960 för att sedan successivt avta, framför allt under de senaste åren, vilket i hög grad förklaras av att Sverige näst efter Island är det rotarytätaste landet i världen.

Från den 1 juli 1933 utgjordes hela Sverige ett Rotarydistrikt och till Distriktsguvernör utsågs Kurt Belfrage. När antalet klubbar växte tillkom successivt fler distrikt. Sedan 1 juli 1988 finns tio distrikt i Sverige.

Kung Carl XVI Gustaf är den svenska Rotaryrörelsens beskyddare.

Baltikum

I Estland, Lettland och Litauen chartrades Rotaryklubbar redan före andra världskriget. Men under de år länderna löd under Sovjetunionen var Rotary inte tillåtet att existera. När länderna blev självständiga igen återuppstod de gamla Rotaryklubbarna och nya kom till. Idag tillhör Rotaryklubbarna i Estland ett distrikt i Finland och klubbarna i Lettland distrikt 2410 i Sverige. Litauen är sedan 1 juli 2014 ett eget distrikt.

Svenska rotarianer introducerade Rotary i Ryssland

1980-83 - förberedelse
Vikar Säfvestad, svensk lantbruksattaché i Moskva, hade täta yrkesmässiga kontakter med Michail Gorbatjov, som då var Politbyråns jordbruksexpert. Ett återkommande ärende vid sidan av protokollet var att försöka öppna dörrarna för Rotary i Sovjetunionen.

1987 skickade Rotary Internationals president Chuck Keller, på uppmaning av svenska guvernörer ett brev till president Gorbatjov med kopia till Sovjets ambassadör i Stockholm, Boris Pankin. Detta resulterade i en förfrågan från president Gorbatjov via ambassaden i Stockholm om Rotaryrörelsen kunde presenteras i Sovjetunion för att kunna bli en del av Glasnost och Perestrojkan.

Axel Murray, Stockholms Rotaryklubb genomförde på uppdrag av Rotary International sex resor till dåvarande Sovjetunionen. Ett mycket betydelsefullt nätverk för ett kommande Rotary i Ryssland byggdes upp. Även de finska rotarianerna bedrev en omfattande kontaktverksamhet med Sovjetunionen.

Rotarys första 20 år i Ryssland

1990 – 2000

När de första klubbarna chartrats i Moskva, St. Petersburg och Riga lade Rotary Internationals styrelse ansvaret för den fortsatta introduktionen på Finland och Jorma Lampén. Under perioden växte antalet klubbar till 12 stycken i europeiska Ryssland. Men uppdraget omfattade hela Ryssland.

2000 – 2003

Rotary Internationals styrelse beslutar att dela upp landet i fyra delar. Det svenska distriktet 2350 fick ansvar för området Moskva upp till Archangelsk, området öster och söder om Moskva fick 2370 och det finska distriktet 1420 tog hand om St Petersburg och västra Ryssland. Det amerikanska distriktet 5010 fick ansvar för Ryssland öster om Uralbergen.

Målsättningen var att efter denna treårsperiod skapa ett självständigt ryskt distrikt för europeiska Ryssland. Under perioden chartrades nya klubbar. Men stipulerad nivå om minst 50 klubbar för ett självständigt distrikt uppnåddes inte.

2003 - 2006

År 2003 förlängdes Sverige, Finland och USA:s ansvar med ytterligare en treårsperiod. Under hela perioden 2000 – 2006 besöktes de ryska klubbarna av sina svenska och finska guvernörer.

Aktiviteten var från början hög i klubbarna med många projekt. Exempelvis satsningar på handikappade barn och speciella insatser för det stora antalet föräldralösa barnen i hela landet. Nya klubbar chartrades och målet med minst 50 klubbar för hela området uppnåddes – ett nytt distrikt kunde bildas.

Självständigt ryskt distrikt

Det nya distriktet 2220 bildades den 1 juli 2006 av Rotaryklubbarna i europeiska Ryssland. Andrei Danilenko utnämndes till den första guvernören i distrikt 2220 av dåvarande RI presidenten Carl-Wilhelm Stenhammar.  Därmed var det dags att sätta punkt för de svenska och finska distriktens ryska kapitel från 2000 till 2006.

Svenska ämbetsmän i Rotary International

Två svenska rotarianer har varit president för vår världsomfattande organisation, Ernst Breitholtz, Kalmar Rotaryklubb, 1971-72 och Carl-Wilhelm Stenhammar, Göteborg Rotaryklubb, 2005-06. 

Nedanstående svenskar har under årens lopp hittills tillhört Rotary Internationals styrelse:

 • 1932-33 Kurt Belfrage, Stockholm Rotaryklubb
 • 1944-46 Harald Trolle, Kalmar Rotaryklubb
 • 1959-61 Ernst Breitholtz, Kalmar Rotaryklubb
 • 1974-76 Gösta Sandberg, Västerås Rotaryklubb
 • 1982-84 Torsten Berglund, Luleå Rotaryklubb
 • 1992-94 Lennart Arfwidsson, Västerviks Rotaryklubb
 • 1996-98 Carl-Wilhelm Stenhammar, Göteborg Rotaryklubb
 • 2004-06 Sölve Kernell, Kalmar Rotaryklubb
 • 2006-08 Kjell-Åke Åkesson, Hörby Rotaryklubb
 • 2012-14 Ann-Britt Åsebol, Falu-Kopparvågen Rotaryklubb
 • 2016-18 Mikael Ahlberg, Öland-Södra Rotaryklubb