Organisation i Sverige

Rotary Organisation

Det unika med Rotary

Oberoende av etnisk tillhörighet, religion, politisk uppfattning, kön, nationalitet och yrke samlas alla medlemmar kring allt det Rotary står för. 

Det finns ingen organisation i världen liknande Rotary, som innehåller allt detta.

Rotaryklubben och dess verksamhet

Varje Rotaryklubb är unik. Det finns över 32 000 klubbar över hela världen, med 1,2 miljoner medlemmar, i Sverige har vi cirka 20 000 medlemmar i drygt 500 klubbar.

Klubben formar sin egen verksamhet. Det ger både klubben och hela Rotary styrka.

Organisationen i Sverige:

Rotary i Sverige är indelat i tio distrikt från norr till söder. I varje distrikt finns en Distriktsguvernör, samt distriktsfunktionärer som: 

 • Distriktssekreterare
 • Distriktsskattmästare
 • Assisterande guvernörer
 • Kontaktperson ungdomsutbytet
 • Ordförande i Info/PR kommittén
 • Ordförande i TRF-kommittén
 • Distriktets IT-samordnare, DITS
 • Kontaktperson Rotaract
 • Lagrådsrepresentant
 • m fl

Alla Rotaryklubbar är organiserade på samma sätt. En Klubbpresident som leder verksamheten och några andra medlemmar som tilldelats funktioner som:

 • Klubbsekreterare
 • Klubbskattmästare
 • IT-samordnare
 • Ordförande i Medlemskommittén
 • Ordförande i TRF-kommittén
 • Kontaktperson Ungdomsutbyte
 • m fl

Samtliga tio distriktsguvernörer i Sverige ingår i styrelsen för Svensk Rotaryservice Ideell Förening, SRS, som ger service till alla landets distrikt och klubbar.

Rotarys 10 distrikt i Sverige