Organisation i Sverige

Rotary Organisation

Det unika med Rotary

Oberoende av etnisk tillhörighet, religion, politisk uppfattning, kön, nationalitet och yrke samlas alla medlemmar kring allt det Rotary står för. 

Det finns ingen organisation i världen liknande Rotary, som innehåller allt detta.

Rotaryklubben och dess verksamhet

Varje klubb är unik. Det finns över 32 000 klubbar över hela världen, med 1,2 miljoner medlemmar, i Sverige har vi cirka 25 000 medlemmar och 525 klubbar.

Klubben formar sin egen verksamhet. Det ger både klubben och hela Rotary styrka.

Rotary satsar på:

  • En bättre värld
  • Nätverk
  • Kompetens
  • Lokala engagemangUngdom
  • Fredsarbete.

Organisationen i Sverige:

Rotary i Sverige är indelat i tio distrikt från norr till söder. I varje distrikt finns en Distriktsguvernör, som också har funktionärer inom olika områden, som: 

The Rotary Foundation, Ekonomi, Distriktssekreterare, PR-frågor, Medlemsfrågor, Ungdomssatsningar, Programfrågor, Välgörenhetsfrågor, Webbfrågor samt flera Assisterande guvernörer. De Assisterande guvernörerna har som uppgift att hålla kontakten med en grupp klubbar i distriktet och med  Distriktsguvernören.

Alla Rotaryklubbar är organiserade på samma sätt. En President som leder verksamheten och några andra medlemmar som tilldelats funktioner inom:

The Rotary Foundation, Ekonomi, Sekreterare, PR-frågor, Medlemsfrågor, Ungdomssatsningar, Programplanering, Välgörenhetsfrågor, Webfrågor.

Samtliga tio distriktsguvernörer i Sverige ingår i Svensk Rotaryservice Ideell Förening, SRS. SRS ger service till alla landets distrikt och klubbar. Även SRS är uppbyggt på samma sätt som distrikten och klubbarna med motsvarande funktioner,

SRS, som har en ordförande leder verksamheten. Dessutom består styrelsen av kommittéer för IT-frågor, medlems service, Ekonomi, Avtal, stadgar samt PR och kommunikation.

 

Rotarys 10 distrikt i Sverige