Rotary International

Rotary International i Evanston, Illinois

Kontakt till vårt Europa/Afrika-kontor i Zürich:

Kontor
Witikonerstrasse 15, 
CH-8032 Zürich,
Switzerland, 
Tel. +41 44 387 71 11
Fax +41 44 422 50 41

Manager
Marco Nicosia,

RC Zürich-Zürichberg, 
Switzerland, 
Tel. +4144 387 71 71
marco.nicosia@rotary.org

Financial Services
Betty Wegman 
Tel. +41 44 387 71 90
betty.wegman@rotary.org

Foundation Services (TRF)
Marta Wild,     (in English)
Tel. +41 44 387 71 44
marta.wild@rotary.org

Order Desk
Marcelo Bottini. 
Tel. +41 44 387 71 84
eao.order@rotary.org

Beställningar av publikationer och Rotary-saker
kan också göras på https://shop.rotary.org/

Club & District Support (CDS)
SW - EN Team 

Support för Sverige inkl. Lettland, Norge, Danmark inkl. Färöarna och Grönland, Finland inkl. Åland samt Estland och Island


Rubie Einarsson
Tel. +41 44 387 71 26
rubie.einarsson@rotary.org


Sari Miettinen
Tel. +41 44 387 71 30
sari.miettinen@rotary.org

 

 

Länk till RI's Dropbox där man samlat alla publikationer.