The Rotary Foundation

Rotary Foundation Logga Ny 2014

The Rotary Foundation  – rotarianernas egen stiftelse

Rotary Foundations uppgift är att genom lokala och internationella, humanitära och kulturella program stödja Rotarys verksamhet för att uppnå Rotarys syfte och målsättning — världsförståelse och fred.

Tack vare generösa bidrag och donationer från rotarianer och andra som delar visionen om en bättre värld, kan Rotary Foundation erbjuda humanitära insatser i de delar av världen där nöd råder.

Rotary Foundations bidrag ger stöd till projekt som tillhandahåller rent vatten, sjukvård, läs- och skrivträning samt andra väsentligheter för behövande människor i hela världen. Rotary Foundation har sedan 1947 bidragit med nära 3 miljarder USD för att finansiera dessa livsviktiga insatser.

Rotary Foundation stöder naturligtvis Rotarys främsta prioritet som är att utrota Polio. Läs mer....   

Rotary Foundation delar också varje år ut Rotarys fredsstipendier för studier vid Rotarys fredscenter som finns vid sex universitet i världen. Uppsala Universitet är ett av dessa.  Läs mer….

Vi inriktar våra insatser på sex fokusområden:

Fred  

Freds- och konfliktlösningar

Foerebyggande  

Förebyggande och behandling av sjukdomar

Vatten  

Vatten och sanitet

Moedrar  

Mödra- och barnavård

Laesa  

Grundläggande utbildning samt läs- och skrivkunnighet

Pengar  

Ekonomisk utveckling och samhällsutveckling