Ungdomsverksamhet

Unga människor i utveckling är en stor del av Rotarys engagemang i att sprida kunskap och skapa mångfald i samhället. Genom Rotarys olika ungdomsprogram får hundratusentals ungdomar chansen att ta del av Rotarys värld.

Ru 2

Rotarys Ungdomsutbyte

Varje år får cirka 8 000 ungdomar i gymnasieåldern möjlighet att studera i ett annat land under ett år. I utbyte kommer ungdomar från andra länder till Sverige för att studera under samma period.

Rotarys sommarutbyte

För ungdomar i åldrarna 15-17 år som vill åka till ett annat land under några sommarveckor. Det är inget krav på medlemskap i Rotary. Läs mer på http://www.rotarystudent.se/

Georgiastipendiet

Studera på college i Georgia, USA under ett år. Ett 80-tal utländska studenter tilldelas stipendier årligen sedan 1946, sponsrade av rotaryklubbarna i Georgia, USA. Läs mer på www.rotarystudent.se

Ryla 2

Rotary Youth Leadership Awards (RYLA)

Ett officiellt Rotaryprogram i syfte att ge ungdomar 14-30 år personlig utveckling och kunskaper som gör det lättare att hantera ledarskapet och på så sätt gör dem till bättre ledare.

Interact RGB

Interact

Rotarys verksamhetsgren för ungdomar mellan 14 och 18 år. Medlemmarna får utveckla ledarkompetens och personlig integritet, därtill insikt om att hjälpa och respektera andra samt att främja internationell förståelse och goodwill.

Rotaract RGB

Rotaract

Startades 1969 för studenter och unga yrkesverksamma i åldersgruppen 18-30 år. Rotaract består idag av mer än 8 700 klubbar i drygt 170 länder. Tillsammans bildar de ett globalt nätverk med 180 000 medlemmar. I Sverige finns Rotaractklubbar över hela landet, där driver de lokala och internationella projekt.

Läs mer på http: www.rotaract.se