Nyheter

Följ våra nyheter på Rotary Sveriges Facebooksida, https://www.facebook.com/rotarysweden/

och Rotary Internationals Nyhetssida, https://www.rotary.org/en/news-features

Du kan även läsa Rotary Norden för lokala nyheter från de nordiska länderna.