Rotary Pressrum

Rotary Pressrum

Vårt pressrum är tillgängligt för dig som journalist och mediakontakt, intresserad av Rotarys verksamhet i huvudsak i Sverige / Lettland, men även i kontakt med Rotary International (rotary.org).

Vi hjälper dig gärna med att ta fram fakta och hitta rätt person om du vill göra intervju och fördjupningar i någon eller några av Rotarys mångfaciterade projekt, stöd och nätverk, lokalt eller globalt.

Rotary.se (Svensk Rotary Service) är den gemensamma plattformen eller organisationen, för all klubb och distriktsverksamhet inom Rotary Internationals världsomspännande nätverk för Rotarianer i Sverige och Lettland.

Svensk Rotary Service är den ideella förening som ”ägs” av Sverige och Lettlands tio olika distriktorganisationer som i sin tur "ägs" och organiserar mer än 520 lokala Rotary klubbar.

Rotarys huvudsakliga verksamhet bedrivs inom de lokala Rotaryklubbarna, De samordnande Distrikten, Stiftelser med olika specificerade uppdrag som / Rotary Doktors / Rotary Ungdomsutbyte / Rotary U – fonden och det övergripande Rotary Hjälper med insamling genom 90-konto. 

Flera av dessa stiftelser har kontroll och översyn av Länsstyrelser liksom Rotary Hjälper som med 90-konto kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Rotary.se bedriver även Internationell verksamhet Nationellt genom Rotaract och interact. Båda egna organisationer inom samma Rotary International och organisation.

Jourhavande Presstjänst kontaktperson Sverige

 

Media Center Internationellt: Rotary.org