Rotary Pressrum

Rotary Pressrum

Vårt pressrum är tillgängligt för dig som journalist och mediakontakt, intresserad av Rotarys verksamhet i huvudsak i Sverige / Lettland, men även i kontakt med Rotary International (www.rotary.org).

Vi hjälper dig gärna med att ta fram fakta och hitta rätt person om du vill göra intervju och fördjupningar i någon eller några av Rotarys olika projekt, stöd och nätverk, lokalt eller globalt.

De svenska och lettiska rotarydistrikten samverkar inom organisationen Svensk Rotary Service (SRS), för att ge stöd till distrikt och klubbar samt information om verksamheten.

Rotarys huvudsakliga verksamhet bedrivs inom de lokala rotaryklubbarna och distrikten. Du hittar lista på klubbar på distriktens hemsida, under Distriktet och Klubbar.

I Sverige finns också stiftelser och organisationer med olika specificerade uppdrag som

Rotary i Sverige har också en ungdomsorganisation, Rotaract

Om du behöver hjälp att hitta en rotaryklubb nära dig, använd vår sökmotor ClubFinder

Jourhavande Presstjänst kontaktperson Sverige

Styrelseordföranden i SRS, epost srs@rotary.se

Media Center Internationellt: Rotary.org