MedlemsService

 

Rotary Medlems Service är i dess tidigare form med kontor i Limhamn nu stängt.

När det gäller inköp av Rotary artiklar hänvisas till Rotarys leverantörer
Det finns två leverantör i Sverige, men man kan även handla från leverantörer i andra länder.
Vissa av leverantörerna erbjuder sig att delta på distriktets möten och där sälja material över disk direkt till medlemmar.

Vid frågor - kontakta respektive Distriktsguvernör eller annan funktionär

KARTA ÖVER DISTRIKTEN

Läs mer om Support