Support

Support för Rotarianer, klubbar och distrikt

Inom Rotary i Sverige utförs all support av frivilliga. För att arbetsbelastningen inte skall bli för stor för dessa, har vi delat in supporten i tre delar:

Rotariana Frågor som rör regelverk och rutiner.
Dessa frågor besvaras av distrikten direkt och dessa direkt via e-post distrikt.2xxx@rotary.se (2xxx 0 distriktsnummer 2320-2410) eller via vår support-portal http://support.rotary.se
 
Rotary
International    
Rotary International, d.v.s. hjälp om My Rotary och publikationer från RI's kontor i Zürich.

För detta finns två s.k. Dropbox där publikationerna är samlade.

Teknisk support Teknisk support på våra datasystem ClubAdmin och E-postsystemet One.com
All hjälp om detta når du via vår support-portal http://support.rotary.se. Där finns anvisningar och kontaktvägar samt många lathundar och tips.
 

All hjälp om detta når du via vår support-portal
http://support.rotary.se.
Där finns anvisningar och kontaktvägar samt många lathundar och tips.

Observera att all support om e-postsystemet sker via vår egen support. Du skall aldrig kontakta one.com direkt, de har nämligen ingen behörighet att göra ändringar på vår domän. Skriv din fråga till teknisk support.