Juni - augusti träffas vi hos Göteborg Frölunda RK. Program och mer information om plats och tid finns på deras hemsida.
.
Välkommen till våra intressanta och spännande lunchföredrag. Vi inleder med en gemensam lunch kl 12:15 varefter vi lyssnar till dagens föredragshållare de kommande 30 minuterna.  

Vill du besöka oss som gäst? Du är mycket välkommen! Anmäl att du kommer senast kl 09.00 på mötesdagen i ett mail till majorna@rotary.se

Är du intresserad av att veta mer om Rotary som organisation och vår verksamhet? Klicka på bilderna nedan för att läsa det senaste exemplaret av tidningen Rotary Norden, besöka Rotary i Sveriges hemsida eller vår president Anna-Carin Dettners sida. 


Klubbprogram
måndag den 26 augusti 2019
Tillsammans med Frölunda
 
måndag den 2 september 2019
Tillsammans med Frölunda
 
tisdag den 10 september 2019
Citygate

Camilla Skogsberg, Skanska, berättar om höghuset Citygate på 144 meter över marknivå som är under uppförande. Citygate är inget vanligt kontorshus. Det byggs med ett löfte om att bidra till social hållbarhet i Göteborg. Och med WELL-certifiering till en hälsosam och hållbar arbetsmiljö för hyresgästerna.

 
måndag den 16 september 2019
Tillsammans med Frölunda
 
Klubbartiklar
måndag den 3 december 2018
Berättarministeriet

"Barn behöver vuxna som förebilder och som ser dem" säger Amanda Olsson. Amanda är projektledare i stiftelsen Berättarministeriet som är en icke vinstdriven och opolitisk stiftelse som hjälper barn i årskurs 2-5 att bli trygga i det skrivna ordet. Målet är också att stötta lärarna i deras undervisning med pedagogiska program med fokus på storytelling, att få vuxna förebilder och stimulera fantasin. Berättareministeriet drivs med stöd av näringslivet, den offentliga sektorn samt volontärer.
Det behövs fler volontärer!
Gå in på berattarministeriet.se och läs mer om verksamheten och hur man kan bidra.
 
måndag den 19 november 2018
Professionell serietecknare

Yvette Gustafsson
är professionell serietecknare. Yvette arbetar med tre olika verksamheter:
- Egna tecknade serier såsom Zak&Ting och Detektiv Kalle Hizz.
- Workshops i skolor och bibliotek. Yvette har också en YouTubekanal där hon lär ut olika tekniker.
- Vetenskapsserier och mötesanteckningar. Hon har t ex anlitats av Sjöfartsmuseet och Universeum för att förklara naturvetenskapliga sammanhang. Hon är också återkommande illustratör för tidskriften Populär Astronomi.
 
måndag den 5 november 2018
Min resa

Dagens föredrag hölls av vår återkommande, eminente, ständige värd och stjärnkock Ulf Wagner som entusiastiskt berättade om sin karriär.
 
måndag den 29 oktober 2018
Majorna i våra hjärtan
  Urban Börjesson är ordförande i föreningen Gamla Majgrabbar som bildades 1952. De träffas regelbundet och har många aktiviteter tillsammans med systerföreningen Gamla Majtöser. Urban gav oss en historisk betraktelse av Majorna, om gammal bebyggelse och hur man bodde
och levde. På föreningens hemsida finns flera filmer att hämta, t ex "Majorna 1933". 
 
måndag den 22 oktober 2018
Kinesiskt porslin
  Björn Gremner, VD och ägare av Antik West är en av landets främsta experter på ostindiskt porslin och är framför allt välkänd från SVTs Antikrundan. Björn berättade om resorna i Ostindiska kompaniets regi på 1700-talet.
Dykningarna och fynden vid vraket av Götheborg som förliste 1745 har 
uppväckt intresset för kinesiskt porslin. På 1990-talet startades dessutom det stora projektet att bygga en replik av skeppet i orginalstorlek. Förutom den uppmärksammade seglingen till Kina har man besökt ett  stort antal nordisk hamnar.
Utmärkande för kinesiskt porslin är att det är högbränt, vilket ger en mycket hög kvalitet.
Presentaskar med skärvor från vraket är mycket uppskattade gåvor i Kina. De är ett bevis på att vi haft fredliga handelsförbindelser sedan många hundratals år.
 
 
måndag den 8 oktober 2018
De sista fraktseglarna
 
Vår egen medlem Bengt Arne Henriksson berättade med hjälp av en bildpresentation hur segelfartygen och segelrutterna utvecklats sedan James Cooks upptäckter av Australien och Nya Zealand i mitten av 1700-talet.
 
måndag den 1 oktober 2018
Trygghet på skolorna
  Torbjörn Christiernsson grundade Actsec 2014 och är dess VD. Actsec erbjuder operativa och taktiska säkerhetstjänster såsom säkerhetsavtal, utbildning, utredning, incidenthantering och bakgrundskontroller samt arbetar med skolsäkerhet.
En stor kundgrupp är journalister, både när det gäller operativt stöd och utbildning. Det förekommer också mycket hot och våld på skolor och inom sjukvården. Grov Organiserad Brottslighet (GOB) är ett stort och växande problem. Typiska kriterier är korruption med hot mot demokratiska processer och tjänstemän, stort våldskapital och en ekonomi med blandning av svarta och vita pengar.
 
måndag den 17 september 2018
Ett helt annat liv


2012 flyttade Jessica Camsel med sin familj till Nairobi i Kenya för att adoptera sonen William. De bodde där i nio månader fyllda med upplevelser, bland annat lärde de känna Judith grundare av Oloo School. De arbetade mycket i skolan och samlade in pengar. 
Oloo School ligger i Kenyas och Afrikas största slumområde Kibera vilket är ett otroligt fattigt och smutsigt område med ca 1 miljon invånare. I skolan går nu 350 barn (3-14 år), många av dem föräldralösa och oönskade. Skolan serverar mat till barnen varje dag (frukost, lunch och mellanmål) vilket gör att barnen kan koncentrera sig på studierna.
Jessica och hennes man startade Oloo School´s ideella förening. Den arbetar direkt utan mellanhänder med att samla in pengar till skolan, till barnen och för deras framtid.
Länkar för dig som vill veta mer:
- Oloo School Facebook
- Inbjudan till välgörenhetsgalan på Valand
- Guidad resa. Följ med Jessica i liten grupp på guidad resa med bl a besök på Oloo School.

 
måndag den 10 september 2018
Universeum – Visionen och Resultatet


Universeum har 5-600 000 besökare per år. Jan Westin är grundare av Universeum och var tidigare chef, numera pensionerad. Hans berättelse om planerandet och byggandet av anläggningen, smarta tekniska lösningar för ekosystemen och hans vetenskapliga engagemang och drivkraft var otroligt intressant och lockande.

 
måndag den 3 september 2018
Arkeologiska utgrävningar – och sedan?


Vår rotarykamrat och arkeologiprofessor Peter M Fischer har föreläst för oss flera gånger tidigare om sina utgrävningar i Palestina och på Cypern och det är alltid lika intressant och fascinerande. I dag berättade han om vad man kan utläsa från allt man hittar. Han gav exempel på olika tekniska metoder för bestämning av härkomst och ålder. Peter visade också exempel spår av sjukdomar och vad människors tänder och skelett kan avslöja.

I Vetenskapsradions reportage kan man höra mer om Peter och den svenska arkeologiska expeditionen utanför Larnaka på Cypern.

 
måndag den 27 augusti 2018
Presidentens programförklaring
  Klubbens nya president Anna-Carin Dettner inledde med en kort presentation om sin uppväxt och yrkesliv.
För att få en uppfattning om vad som är viktigast för klubbens medlemmar har Anna-Carin skickat ut en enkät. Resultatet av denna ska ge underlag och idéer för 
vidare utveckling. Vi kanske kan träffas vid andra tillfällen än lunch och i andra sammanhang för ytterligare gemenskap och umgänge. Det kan ge fler möjlighet att delta om man kanske har svårt att komma ifrån dagtid. Det kan vara i samban med aktiviteter inom områden som båtliv, sport, kultur och mat & dryck. 
 
måndag den 18 juni 2018
Presidentskifte


Stämningen var hög med vacker sång, mycket prat och glada skratt när Göteborg Majorna RK samlats hos Anna-Carin Dettner för Presidentskifte.
Ib Pihlblad lämnar, efter gott utfört uppdrag vid halvårsskiftet över presidentskapet till Anna-Carin Dettner.

 
måndag den 4 juni 2018
Är verkligen kvinnor och män så lika som det sägs?


Män och kvinnor ser och tänker olika på tillvaron, säger Annica Dahlström pensionerad professor från Sahlgrenska akademin. De viktigaste skillnaderna grundläggs redan i livmodern genom kvinnans XX-kromosomer och mannens XY-kromosomer där testosteron och östrogen är viktiga livet ut. Merparten av män och kvinnor har olika sätt att tänka, lösa problem och använda språket. Kvinnor tenderar att i större utsträckning använda båda hjärnhalvorna vid problemlösning medan männen använder en åt gången.

Annica kom också in på könspreferenser, t ex om man "tänder på" män, kvinnor eller båda. Man har kunnat visa att före födseln ligger vissa cellgrupper differentierade och kan redan då styra dessa preferenser.

 
måndag den 28 maj 2018
Hur förbereder vi framtida ledare i en global värld - Bygga broar mellan kulturer och generationer

Margareta Neld är styrelseordförande i AFS, en av världens största utbytesorganisationer för ungdomar. Hennes intresse för olika kulturer började då hon var utbytesstudent i USA och upptäckte att allt inte fungerade som hemma. 
Margareta har arbetat med att utbilda personal inom olika företag inför längre utlandsvistelser och ledarskap i en global värld.
Vilka referenspunkter har vi? Hur informerar man? Direkt kommunikation eller symboler?
Det gäller att se möjligheter och inte problem med kulturskillnader.

 
tisdag den 27 februari 2018
Tillsammans gör vi Västsverige starkare.


Gunilla Grahn-Hinfors ansvarar för stadsutvecklingsfrågor på Handelskammaren och är
bostadspolitisk talesperson. Gunilla beskrev regionens situation och planerad utveckling.
Västsverige kännetecknas just nu av en mycket stark konjunktur där många företag lider av kompetensbrist och bostadsbristen gör det svårt att rekrytera. Men det pågår många stora byggprojekt och hela regionen växer. "Alternativet att stå still finns inte".

 
tisdag den 20 februari 2018
Samtal med Mark Isitt om Göteborgs stadsplanering
Mark Isitt är journalist och författare. Han har skrivit om stadsutveckling, arkitektur och design sedan slutet av 80-talet  och är bland annat känd som arkitekturkritiker på GP.
På ett mycket välbesökt och engagerande möte besvarade Mark frågor om sin syn på Göteborgs bebyggelse och planerade förändringar.


 
tisdag den 16 januari 2018
Demokraterna i Göteborg


För ett halvår sedan startades ett nytt parti i Göteborg med namnet "Demokraterna". Partiledare Martin Wannholt tog upp flera aktuella ämnen och utmaningar såsom kommunikationer, skola, bostäder och trygghet, samt redogjorde för några av partiets förslag på lösningar och förbättringar. Mötet samlade en stor skara intresserade medlemmar och gäster. Det var en mycket engagerande presentation och frågorna var många.

 
torsdag den 14 december 2017
Sommarseglarskolan 2017Under tre fina försommarveckor bjöd vi in barn med utlandsfödda föräldrar att pröva seglingens ädla konst. Barnen var i åldrarna 8-12 år och kom från Göteborgs nordöstra stadsdelar. Seglarkurserna hölls måndag till fredag under tre veckor och varje vecka deltog fem Rotarysponsrade barn. 

Läs hela artikeln om seglingsprojektet ...

 
söndag den 31 januari 2016
Välkommen till Majorna Göteborg Rotaryklubb

Vår klubb etablerades som den andra klubben i Göteborg vilket skedde 15 april 1947. Vi ser oss som något av en marin klubb och flera medlemmar har sådan yrkesbakgrund. Detta utesluter inte på något sätt andra verksamhetsgrenar. Vi månar om att ha stor mångfald vad gäller medlemsklassificeringarna och breddar därigenom vårt yrkesmässiga nätverkande. 

Genom åren har vår klubb genomfört och givit stöd till flera stora projekt, t ex en s k rescuerunner Rescue Rotary som donerats till Sjöräddningsällskapet. Båten har sin hemmahamn på Smögen och arbetar på uppdrag utefter västkusten. Andra exempel är Göteborgs Räddningsmissions verksamhet Solrosen som arbetar för barn som har en frihetsberövad familjemedlem och Rotary Yrkesmentorer som stödjer och matchar personer med utländsk bakgrund och akademisk examen för att snabbare komma in på svensk arbetsmarknad.


Möteslokal och mötesdag har varierat genom åren men vi har alltid varit en lunchklubb. Under hösten och året ut har vi våra klubbmöten på måndagar kl 12.15 på Restaurang Sjömagasinet med mingel 15-30 min före. Januari-april varje år träffas vi på OBS! tisdagar. 

 

VAD ÄR ROTARY?

Rotary är en organisation för samhällsengagerade personer med olika yrkesbakgrund, kön, ålder, religion och etnisk tillhörighet, som gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, goodwill och fred i världen.

LÄS MER

KONTAKTINFORMATION

E-post: majorna@rotary.se


MÖTESINFORMATION

Ordinarie mötesplats:

Restaurang Sjömagasinet
Adolf Edelsvärds gata 5
414 51 Göteborg

Ordinarie mötestid: Måndagar 12:15

Hitta hit:
Ingen bild
Nästa möte:

Tillsammans med Frölunda
2019-08-26 12:15