Majorna (Göteborg)
STOCKHOLMS VÄSTRA


Varannan måndag 18:30 träffas vi digitalt. 
Programmet hittar du här nedanför.

På måndagar är vi alltid välkomna till Frölunda RK på Villa Belparc. Program och mer information om plats och tid finns på deras hemsida.

Du kan kontakta klubbens funktionärer via mail till majorna@rotary.se

Är du intresserad av att veta mer om Rotary som organisation och vår verksamhet? Klicka på bilderna nedan för att läsa det senaste exemplaret av tidningen Rotary Norden eller mer om Rotary i Sverige.

   


måndag den 17 maj 2021
En spänningsbiografi i det kalla krigets Berlin
Biografin ”Carl-Gustaf Svingel - och Silvias familj i det kalla krigets Berlin” handlar om en okänd västsvensk som hjälpte människor att på hemliga vägar ta sig ut genom muren i det delade Berlin. Författaren Ingrid Thörnqvist tar med läsaren i jakt på svaren om denna ”röda nejlika” som med  
hjälp av goda kontakter på båda sidor av järnridån kom att betyda mycket för splittrade familjer och politiska fångar. Carl-Gustafs resa började i barnhemmet i Hjärtum och slutade i storpolitikens Berlin. I boken berättar drottning Silvia för första gången om villkoren för sin östtyska familj.

Ingrid Thörnqvist var tidigare utrikeskorrespondent för SVT Nyheter och rapporterade under många år om omvälvningarna i Centraleuropa och på Balkan, och om Berlinmurens fall.

Boken är utgiven av Ekerlids förlag och finns som e-bok och ljudbok, inläst av författaren. 
Kontakta Ingrid.thornqvist@outlook.com för att få en inbunden bok hemsänd med post till specialpris 200 kr, porto och dedikation ingår. 
Länk till mötet.
 
måndag den 31 maj 2021
Det cirkulära köket
  Ulrike Rahe berättar om designens roll i att bemöta hållbarhetsagenda i den byggda miljön.

Ulrike är professor i industridesign på Chalmers och har en bred erfarenhet som yrkesverksam industridesigner.
    Länk till mötet.
 

måndag den 25 januari 2021
Hungerprojektet
Abigail Teye (i gult) driver en skrädderifirma vid Boti epicenter. © The Hunger Project 
The Hunger Project är en ideell organisation som verkar för att avskaffa hunger och fattigdom. Med kvinnor i fokus utbildar och stärker man människor att avskaffa sin egen hunger och fattigdom. Det ger bestående resultat och äkta framtidstro. De arbetar globalt och driver program i 13 länder i Afrika, Latinamerika och Asien. Mer om Hungerprojektet: https://thehungerproject.se/
Hur kan Majorna RK vara med och stödja Boti bygemenskap i Ghana? Hämta Hans Johanssons presentation av Hungerprojektet här>>
 
tisdag den 10 november 2020
Rotary Peace Center


Nu har vi digitala möten och vi började med att tillsammans se en film om Uppsala Rotary Peace Center. Filmen finns att se här >>
 
måndag den 6 januari 2020
Klubbens honorärer


Fyra av klubbens sex honorärer. Från vänster på bilden ser vi Claes Helgesson, Lars Norsell, Krister I:son Lundin och Åke Brandt. Övriga är Lars Jaktling och Göran Falk.

 
tisdag den 12 november 2019
Träsmak – pinnstolars design och tillverkning
  Mats Palmquist är journalist och grafisk formgivare. För 30 år sedan blev Mats förtjust i pinnstolar, bara för att de är enkla, lätta och ofta med en vacker form. 
Produktionen av pinnstolar började i mitten av 1800-talet och kom att bli en industri med centrum på småländska höglandet.

Mer finns att läsa i hans bok Träsmak.
 
tisdag den 8 oktober 2019
Håll Europa öppet – hur förhindrar vi en ny Berlinmur

Urban Strandberg är docent och universitetslektor vid Statsvetenskapliga institutionen på Göteborgs Universitet, samt studierektor för Centrum för Europastudier. Urban berättade hur han upplevt hur Berlinmurens fall öppnade Europa, men ser idag tendenser till ny slutenhet. Hur kan vi bevara och stärka det öppna samhället och demokratin? Tillsammans med EU-kommissionären Cecilia Malmström har han initierat och skapat tankesmedjan International Youth Think Thank. Den ska vara en plattform för att skapa en årlig konferens för demokratisamtal med ungdomar på 18-24 år och europeiska makthavare.
 
måndag den 19 november 2018
Professionell serietecknare

Yvette Gustafsson
är professionell serietecknare. Yvette arbetar med tre olika verksamheter:
- Egna tecknade serier såsom Zak&Ting och Detektiv Kalle Hizz.
- Workshops i skolor och bibliotek. Yvette har också en YouTubekanal där hon lär ut olika tekniker.
- Vetenskapsserier och mötesanteckningar. Hon har t ex anlitats av Sjöfartsmuseet och Universeum för att förklara naturvetenskapliga sammanhang. Hon är också återkommande illustratör för tidskriften Populär Astronomi.
 
måndag den 22 oktober 2018
Kinesiskt porslin
  Björn Gremner, VD och ägare av Antik West är en av landets främsta experter på ostindiskt porslin och är framför allt välkänd från SVTs Antikrundan. Björn berättade om resorna i Ostindiska kompaniets regi på 1700-talet.
Dykningarna och fynden vid vraket av Götheborg som 
förliste 1745 har uppväckt intresset för kinesiskt porslin. På 1990-talet startades dessutom det stora projektet att bygga en replik av skeppet i orginalstorlek. Förutom den uppmärksammade seglingen till Kina har man besökt ett  stort antal
nordisk hamnar.
Utmärkande för kinesiskt porslin är att det är högbränt, vilket ger en mycket hög kvalitet.
Presentaskar med skärvor från vraket är mycket uppskattade gåvor i Kina. De är ett bevis på att vi haft 
 
fredliga handelsförbindelser sedan många hundratals år.
 
måndag den 3 september 2018
Arkeologiska utgrävningar – och sedan?


Vår rotarykamrat och arkeologiprofessor Peter M Fischer har föreläst för oss flera gånger tidigare om sina utgrävningar i Palestina och på Cypern och det är alltid lika intressant och fascinerande. I dag berättade han om vad man kan utläsa från allt man hittar. Han gav exempel på olika tekniska metoder för bestämning av härkomst och ålder. Peter visade också exempel spår av sjukdomar och vad människors tänder och skelett kan avslöja.

I Vetenskapsradions reportage kan man höra mer om Peter och den svenska arkeologiska expeditionen utanför Larnaka på Cypern.

 
måndag den 4 juni 2018
Är verkligen kvinnor och män så lika som det sägs?


Män och kvinnor ser och tänker olika på tillvaron, säger Annica Dahlström pensionerad professor från Sahlgrenska akademin. De viktigaste skillnaderna grundläggs redan i livmodern genom kvinnans XX-kromosomer och mannens XY-kromosomer där testosteron och östrogen är viktiga livet ut. Merparten av män och kvinnor har olika sätt att tänka, lösa problem och använda språket. Kvinnor tenderar att i större utsträckning använda båda hjärnhalvorna vid problemlösning medan männen använder en åt gången.

Annica kom också in på könspreferenser, t ex om man "tänder på" män, kvinnor eller båda. Man har kunnat visa att före födseln ligger vissa cellgrupper differentierade och kan redan då styra dessa preferenser.

 
tisdag den 27 februari 2018
Tillsammans gör vi Västsverige starkare.


Gunilla Grahn-Hinfors ansvarar för stadsutvecklingsfrågor på Handelskammaren och är
bostadspolitisk talesperson. Gunilla beskrev regionens situation och planerad utveckling.
Västsverige kännetecknas just nu av en mycket stark konjunktur där många företag lider av kompetensbrist och bostadsbristen gör det svårt att rekrytera. Men det pågår många stora byggprojekt och hela regionen växer. "Alternativet att stå still finns inte".

 
tisdag den 20 februari 2018
Samtal med Mark Isitt om Göteborgs stadsplanering
Mark Isitt är journalist och författare. Han har skrivit om stadsutveckling, arkitektur och design sedan slutet av 80-talet  och är bland annat känd som arkitekturkritiker på GP.
På ett mycket välbesökt och engagerande möte besvarade Mark frågor om sin syn på Göteborgs bebyggelse och planerade förändringar.


 
tisdag den 16 januari 2018
Demokraterna i Göteborg


För ett halvår sedan startades ett nytt parti i Göteborg med namnet "Demokraterna". Partiledare Martin Wannholt tog upp flera aktuella ämnen och utmaningar såsom kommunikationer, skola, bostäder och trygghet, samt redogjorde för några av partiets förslag på lösningar och förbättringar. Mötet samlade en stor skara intresserade medlemmar och gäster. Det var en mycket engagerande presentation och frågorna var många.

 
torsdag den 14 december 2017
Sommarseglarskolan 2017Under tre fina försommarveckor bjöd vi in barn med utlandsfödda föräldrar att pröva seglingens ädla konst. Barnen var i åldrarna 8-12 år och kom från Göteborgs nordöstra stadsdelar. Seglarkurserna hölls måndag till fredag under tre veckor och varje vecka deltog fem Rotarysponsrade barn. 

Läs hela artikeln om seglingsprojektet ...

 
söndag den 31 januari 2016
Välkommen till Majorna Göteborg Rotaryklubb

Vår klubb etablerades som den andra klubben i Göteborg vilket skedde 15 april 1947. Vi ser oss som något av en marin klubb och flera medlemmar har sådan yrkesbakgrund. Detta utesluter inte på något sätt andra verksamhetsgrenar. Vi månar om att ha stor mångfald vad gäller medlemsklassificeringarna och breddar därigenom vårt yrkesmässiga nätverkande. 

Genom åren har vår klubb genomfört och givit stöd till flera stora projekt, t ex en s k rescuerunner Rescue Rotary som donerats till Sjöräddningsällskapet. Båten har sin hemmahamn på Smögen och arbetar på uppdrag utefter västkusten. Andra exempel är Göteborgs Räddningsmissions verksamhet Solrosen som arbetar för barn som har en frihetsberövad familjemedlem och Rotary Yrkesmentorer som stödjer och matchar personer med utländsk bakgrund och akademisk examen för att snabbare komma in på svensk arbetsmarknad.