Välkommen till våra intressanta och spännande lunchföredrag. Vi inleder med en gemensam lunch kl 12:15 varefter vi lyssnar till dagens föredragshållare de kommande 30 minuterna.  

Vill du besöka oss som gäst? Du är mycket välkommen! Anmäl att du kommer senast kl 09.00 på mötesdagen i ett mail till majorna@rotary.se

Är du intresserad av att veta mer om Rotary som organisation och vår verksamhet? Klicka på bilderna nedan för att läsa det senaste exemplaret av tidningen Rotary Norden, besöka Rotary i Sveriges hemsida eller vår president Ib Pihlblads sida. 

President Ib Pihlblad

Klubbprogram
tisdag den 23 januari 2018
Är verkligen kvinnor och män så lika som det sägs?Annica Dalhström professor emerita från Göteborgs Universitet. Annica har bedrivet forskning om nervsystemet, hjärnan och synapsmekanismer. Kvinnan lär ha flera övergångar mellan höger och vänster hjärnhalva än mannen, kan det vara så.....

 
tisdag den 30 januari 2018
Utanförskapet och dess effekterJörgen Larzon är områdeschef vid socialtjänsten i Västra Göteborg och har sedan slutet av 90-talet arbetat som chef i stadens olika ytterområden, med fokus på bl.a. integration.

I Göteborg lever allt fler familjer allt längre tid i bidragsberoende. Hur kan vi tillsammans vända denna utveckling?  

 
tisdag den 6 februari 2018
Extra Årsmöte

   
 
torsdag den 8 februari 2018
AW på Comfort Hotel vid Stenpiren

Inbjudan från Göteborg City RK
Kom och möts helt informellt över klubbgränserna! Knyt nya kontakter. Hitta på nya projekt. Samtala (vår tids bristvara ;) Ingen föranmälan behövs. Vi ses i baren på Comfort hotell vid Stenpiren från kl 17.

 
tisdag den 13 februari 2018
Hur man producerar operaDramaturg och Castingkoordinator Göran Gademan från Göteborgsoperan ger oss en beskrivning av verksamheten på Göteborgsoperan, samt vilka utmaningar det innebär att producera opera. 

 
tisdag den 20 februari 2018
Samtal med Mark Isitt om Göteborgs stadsplaneringMark Isitt är journalist och författare uppvuxen på ön Marstrand. Han har skrivit om stadsutveckling, arkitektur och design sedan slutet av 80-talet för både svenska och utländska tidskrifter och har inkluderats i en antologi över Sveriges bästa journalistik. Han var tidigare chefredaktör och ansvarig utgivare för den nordiska kvartalstidskriften Forum och verkar idag bland annat som arkitekturkritiker på Göteborgs-Posten. Han har rik erfarenhet av juryarbeten, har bedömt både Design S, Europan och Sienapriset, varit examinator på Konstfack och Isländska konstakademin och är flitigt anlitad föreläsare. Han har skrivit eller bidragit till ett flertal böcker.

Läs mer om Mark Isitt och hans verksamhet

 
tisdag den 27 februari 2018
Vill göteborgarna ha en miljonstad?Gunilla Grahn-Hinnfors 
är expert inom stadsutveckling på Västsvenska Handelskammare. Gunilla presenterar den undersökning som
Handelskammaren, tillsammans med Sifo, genomförde under hösten 2017 i Göteborg. Undersökning  avser att belysa vad göteborgarna tycker om byggande, förtätning, företagsetablering, förtroende för politiker, befolkningsökning etc. 

 
tisdag den 6 mars 2018
Dr Åslög Dahl ger oss lärdomar inför kommande pollensäsongÅslög Dahl är Fil.dr. vid Göteborgs Universitet. Åslög samordnar programområdet aerobiologi inom Göteborgs Atmosfärsvetenskapliga Centrum (GAC). Vilket innebär att man studerar alla de levande organismer, partiklar och molekyler som sprids passivt i luften och som har ett biologiskt ursprung. Dessa, s.k. bioaerosoler, påverkar klimat, ekosystem, människors och djurs hälsa och ekonomi. 

Åslög är även ansvarig för Pollenlaboratoriet vid GU, som bedriver mätningar av luftburet pollen och som bland annat utfärdar prognoser till allmänheten, media och sjukvården. 

 
tisdag den 13 mars 2018
Individuell Människohjälp och en bild om Moldavien


Foto: IM Moldova

Organisationen Individuell Människohjälp, IM är en svensk organisation med verksamhet i tretton länder inklusive Sverige. IM bekämpar fattigdom och utanförskap genom bistånd, fair trade och integration. Föredragshållare är Sofia Åström, fotograf på IM. Sofia är nyss hemkommen från uppdrag i Moldavien där hon dokumenterat IM’s arbete. Sofia kommer att berätta om IM’s verksamhet i allmänhet samt ge oss en nyanserad bild av Moldavien.

 
tisdag den 27 mars 2018
Hur förvalta Systembolagets starka ställning bland svenskarnaFöredragshållare är Axel Gustafsson från Systembolaget. Axel presenterar Systembolagets tankar om nutid och hur man ser på utvecklingen inför framtiden. Exempel på spörsmål som berörs är frågan om gårdsförsäljning etc.

 
tisdag den 10 april 2018
Självstyrande fordon - Hur kul är det?Martin Wahlgren, VD och koncernchef Consat AB

 
tisdag den 17 april 2018
Bränsleceller - Nästa steg efter el i fordonenPer Wassen vd för Powercell

 
tisdag den 24 april 2018
Svensk film en ny exportsuccé?Michael Fellenius, VD Film i Väst

 
måndag den 7 maj 2018
Harbour Master för Volvo Ocean Race berättar  Föredragshållare är
Ingela Berntson.Läs mer på Volvo Ocean Race Gothenburg

 
måndag den 28 maj 2018
Hur förbereder vi framtida ledare i en global värld - Bygga broar mellan kulturer och generationer
Margareta Neld kommer att dela med sig av erfarenheter av interkulturellt lärande från skolvärlden till affärsvärlden, allt för att förbereda framtida ledare i en global varld. Hon kommer också att poängtera vikten av att hantera kulturella skillnader så att vi bygger ett samhälle präglat av respekt och tillit till varandra.
Margareta Neld arbetar som managementkonsult med inriktning på mångfald och är styrelseordförande för AFS lnterkulturell Utbildning i Sverige.
 
 
måndag den 3 september 2018
Arkeologiska utgrävningar – och sedan?

Professor Peter M. Fischer talar om metoder inom arkeologiska projekt.

 
Klubbartiklar
tisdag den 16 januari 2018
Demokraterna i Göteborg


För ett halvår sedan startades ett nytt parti i Göteborg med namnet "Demokraterna" utifrån idén att "vara den samlande demokratiska kraften som är lösningsorienterade och inte fast i en traditionell höger- eller vänsterskala. Alla beslut ska grundas på fakta, kunskap och vad som är bäst för staden och dess medborgare."
Partiledare Martin Wannholt tog upp flera aktuella ämnen och utmaningar såsom kommunikationer, skola, bostäder och trygghet, samt redogjorde för några av partiets förslag på lösningar och förbättringar. Mötet samlade en stor skara intresserade medlemmar och gäster. Det var en mycket engagerande presentation och frågorna var många.

 
måndag den 18 december 2017
Sjömanskyrkans historia och verksamhet

På årets sista möte berättade vår president Ib Pihlblad om verksamheten i Göteborgs Sjömanskyrka och dess historia. Föredraget avlutades med en rundvandring i lokalerna. 
torsdag den 14 december 2017
Sommarseglarskolan 2017Under tre fina försommarveckor bjöd vi in barn med utlandsfödda föräldrar att pröva seglingens ädla konst. Barnen var i åldrarna 8-12 år och kom från Göteborgs nordöstra stadsdelar. Seglarkurserna hölls måndag till fredag under tre veckor och varje vecka deltog fem Rotarysponsrade barn. 

Läs hela artikeln om seglingsprojektet ...

 
söndag den 31 januari 2016
Välkommen till Majorna Göteborg Rotaryklubb

Vår klubb etablerades som den andra klubben i Göteborg vilket skedde 15 april 1947. Vi ser oss som något av en marin klubb och flera medlemmar har sådan yrkesbakgrund. Detta utesluter inte på något sätt andra verksamhetsgrenar. Vi månar om att ha stor mångfald vad gäller medlemsklassificeringarna och breddar därigenom vårt yrkesmässiga nätverkande. 

Genom åren har vår klubb genomfört och givit stöd till flera stora projekt, t ex en s k rescuerunner Rescue Rotary som donerats till Sjöräddningsällskapet. Båten har sin hemmahamn på Smögen och arbetar på uppdrag utefter västkusten. Andra exempel är Göteborgs Räddningsmissions verksamhet Solrosen som arbetar för barn som har en frihetsberövad familjemedlem och Rotary Yrkesmentorer som stödjer och matchar personer med utländsk bakgrund och akademisk examen för att snabbare komma in på svensk arbetsmarknad.


Möteslokal och mötesdag har varierat genom åren men vi har alltid varit en lunchklubb. Under hösten och året ut har vi våra klubbmöten på måndagar kl 12.15 på Restaurang Sjömagasinet med mingel 15-30 min före. Januari-april varje år träffas vi på OBS! tisdagar. 

 

VAD ÄR ROTARY?

Rotary är en organisation för samhälls-engagerade personer med olika yrkesbak-grund, kön, ålder, religion och etnisk till-hörighet, som gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, good-will och fred i världen.

LÄS MER

KONTAKTINFORMATION

E-post: majorna@rotary.se


MÖTESINFORMATION

Ordinarie mötesplats:

Restaurang Sjömagasinet
Adolf Edelsvärds gata 5
414 51 Göteborg

Ordinarie mötestid: Måndagar 12:15

Hitta hit:
Ingen bild
Nästa möte:

Utanförskapet och dess effekter
2018-01-30 12:15