Funktionärer

President

Namn: Anders Byström

Sekreterare

Namn: Lena Ericsson

Skattmästare

Namn: Angela Everbäck

IT-samordnare

Namn: Zeljko Pavlovic´

Executive Secretary

Namn: Zeljko Pavlovic´

Revisor

Namn: Sven Arne Carlsson

Revisorssuppleant

Namn: Thomas Boström

Ledamot Klubbkommittén

Namn: Jan Gyllenbok

Revisor

Namn: Kjell Edholm

Revisorssuppleant

Namn: Magnus Dahl

Ordf. Klubbkommittén

Namn: Gunilla Nordström

Immediate Past President (IPP)

Namn: Ola Sellert

Tillträdande President

Namn: Callette Terhaerdt Losic

Vice President

Namn: Angela Everbäck

vice Sekreterare

Namn: Anders Lagerholm

vice Sekreterare

Namn: Johan Ellerstedt

Ordf. Programkommittén

Namn: Karin Silverberg

 

 

VAD ÄR ROTARY?

Rotary är en organisation för samhällsengagerade personer med olika yrkesbakgrund, kön, ålder, religion och etnisk tillhörighet, som gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, goodwill och fred i världen.

LÄS MER

KONTAKTINFORMATION

E-post: malmo-slottsstaden@rotary.se


MÖTESINFORMATION

Ordinarie mötesplats:

Årstiderna i Kockska Huset
Västergatan 2A
21122 Malmö

Ordinarie mötestid: Fredagar 12:15

Hitta hit:
Ingen bild
Nästa möte:

Uppfinnare & uppfinningar/Michael Rausman
2018-11-23 12:15