PROJEKT - Rotary NäringslivsNätverk 2390


RNN 2390

Tanken med Rotary Näringslivsnätverk 2390 är att skapa ett klubböverskridande forum för rotarianer i vårt distrikt med målsättningen att hjälpa varandra skapa affärer utifrån våra respektive yrkesroller. Genom att verka i Rotarys anda är ambitionen att inspirera och hjälpa varandra med idéer, kontakter och att hålla oss uppdaterade om det lokala näringslivet. 
 
Grundläggande förutsättningar för RNN:
 
1. Fast mötesdag/tid – första fredagen varje månad klockan 07.00-08.45
- Vid röd dag den första fredagen skjuts mötet till andra fredagen. Inga möten i juli, augusti samt januari
2. Fast möteslokal – HighCourt (gamla Hovrätten i Malmö)
3. Fast mötesagenda med yrkes- och näringslivsfokus 
4. Alla rotarianer är välkomna 
5. Medlemskap i en Rotaryklubb är en förutsättning för att delta
6. Av affärer som skapas utifrån nätverket erläggs valfri procent till välgörande ändamål
7. Minimal formalia;
- anmälan ska göras två dagar innan varje möte via sluten Linkedin-grupp 
- betalning för frukost/lokal sker på plats med 135:- per person
- anmälan är definitiv och kostnaden på 135:- tas ut även om förhinder uppstår
- ansvarig för varje möte bestäms enligt rullande schema
- deltagande registreras som Rotarynärvaro

LÄS MER
facebook share button twitter share button linkedin share button

 

VAD ÄR ROTARY?

Rotary är en organisation för samhällsengagerade personer med olika yrkesbakgrund, kön, ålder, religion och etnisk tillhörighet, som gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, goodwill och fred i världen.

LÄS MER

KONTAKTINFORMATION

E-post: malmo-slottsstaden@rotary.se


MÖTESINFORMATION

Ordinarie mötesplats:

Årstiderna i Kockska Huset
Västergatan 2A
21122 Malmö

Ordinarie mötestid: Fredagar 12:15

Hitta hit:
Ingen bild
Nästa möte:

Uppfinnare & uppfinningar/Michael Rausman
2018-11-23 12:15