Funktionärer

President

Namn: Måns Paulson

Sekreterare

Namn: Katarina Carlsson

Skattmästare

Namn: Thomas Anvelid

IT-samordnare

Namn: Ulrik Wehtje

Executive Secretary

Namn: Ulrik Wehtje

Ordf. Medlemskommittén

Namn: Verenice Bengtsson

Ordf. Medlemskommittén

Namn: Verenice Bengtsson

Ordf. TRF-kommittén

Namn: Tove Sjövall

Revisor

Namn: Håkan Rylander

Revisors suppleant

Namn: Stefan Lindvall

Registeransvarig

Namn: Ulrik Wehtje

Ordf. Info/PR-kommittén

Namn: Leif Lindau

Ledamot Klubbkommittén

Namn: Måns Paulson

Akademikerprojekt ordf

Namn: Måns Paulson

Kontaktperson Yrkestjänst

Namn: Marcus Jansson

Ledamot Klubbkommittén

Namn: Klas Svanberg

Klubbmästare 1:e vice

Namn: Klas Svanberg

Vice President

Namn: Christer Dahlskog

Ordf. Klubbkommittén

Namn: Christer Dahlskog

Tillträdande President

Namn: Karl-Erik Grevendahl

Telefon: +46 0706-647858

E-post: karl-erik@grevendahl.com

Ledamot Klubbkommittén

Namn: Karl-Erik Grevendahl

Telefon: +46 0706-647858

E-post: karl-erik@grevendahl.com

Stifelsen ordf

Namn: Elisabeth Dahlgren

Immediate Past President (IPP)

Namn: Thomas Lund

Arkivarie

Namn: Thomas Lund

Ledamot Klubbkommittén

Namn: Thomas Lund

Introduktion nya medlemmar

Namn: Thomas Lund

Revisors suppleant

Namn: Mikael Palmqvist

Stiftelsen suppleant

Namn: Lars Frithiof

Klubbmästare

Namn: Magnus Sjölin

Revisor

Namn: Ingrid Jönsson

Ledamot Programkommittén

Namn: Ingrid Jönsson

Stiftlesen sekr

Namn: Pia Nilsson

Stifelsen kassör

Namn: Robert Herslow

Kontaktperson internationell tjänst

Namn: Monica Felding

Kontaktperson Nya Generationer

Namn: Joakim Johnsson

Kontaktperson Samhällstjänst

Namn: Elisabeth Holgersson

Ledamot

Namn: Elisabeth Holgersson

Akademikerprojekt ordf

Namn: Elisabeth Holgersson

vice Sekreterare

Namn: Henrik Berven

Inkommande Sekreterare

Namn: Matilda Jarbin

Ordf. Programkommittén

Namn: Annette Lundfall

Akademikerprojektet

Namn: Annette Lundfall

Närvarorapportör

Namn: Katarina Carlsson

Närvarorapportör

Namn: Katarina Carlsson

Ledamot Klubbkommittén

Namn: Jonas Hagren

Ledamot Klubbkommittén

Namn: Peter Kuuttanen

Ledamot Programkommittén

Namn: Rainer Lindquist

Akademikerprojektet

Namn: Rainer Lindquist

 

 

VAD ÄR ROTARY?

Rotary är en organisation för samhällsengagerade personer med olika yrkesbakgrund, kön, ålder, religion och etnisk tillhörighet, som gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, goodwill och fred i världen.

LÄS MERss

KONTAKTINFORMATION

E-post: malmo@rotary.se


MÖTESINFORMATION

Ordinarie mötesplats:

Restaurang Årstiderna
Kockska Huset
21122 Malmö

Ordinarie mötestid: Torsdagar 12:15

Hitta hit:
Ingen bild
Nästa möte:

Past President Day
2018-10-25 12:15