Funktionärer

President

Namn: Måns Paulson

Sekreterare

Namn: Katarina Carlsson

Skattmästare

Namn: Thomas Anvelid

IT-samordnare

Namn: Ulrik Wehtje

Executive Secretary

Namn: Ulrik Wehtje

Ordf. Medlemskommittén

Namn: Verenice Bengtsson

Ordf. Medlemskommittén

Namn: Verenice Bengtsson

Ordf. TRF-kommittén

Namn: Tove Sjövall

Revisor

Namn: Håkan Rylander

Revisors suppleant

Namn: Stefan Lindvall

Registeransvarig

Namn: Ulrik Wehtje

Ordf. Info/PR-kommittén

Namn: Leif Lindau

Ledamot Klubbkommittén

Namn: Måns Paulson

Akademikerprojekt ordf

Namn: Måns Paulson

Kontaktperson Yrkestjänst

Namn: Marcus Jansson

Ledamot Klubbkommittén

Namn: Klas Svanberg

Klubbmästare 1:e vice

Namn: Klas Svanberg

Vice President

Namn: Christer Dahlskog

Ordf. Klubbkommittén

Namn: Christer Dahlskog

Tillträdande President

Namn: Karl-Erik Grevendahl

Telefon: +46 0706-647858

E-post: karl-erik@grevendahl.com

Ledamot Klubbkommittén

Namn: Karl-Erik Grevendahl

Telefon: +46 0706-647858

E-post: karl-erik@grevendahl.com

Stifelsen ordf

Namn: Elisabeth Dahlgren

Immediate Past President (IPP)

Namn: Thomas Lund

Arkivarie

Namn: Thomas Lund

Ledamot Klubbkommittén

Namn: Thomas Lund

Introduktion nya medlemmar

Namn: Thomas Lund

Revisors suppleant

Namn: Mikael Palmqvist

Stiftelsen suppleant

Namn: Lars Frithiof

Klubbmästare

Namn: Magnus Sjölin

Revisor

Namn: Ingrid Jönsson

Ledamot Programkommittén

Namn: Ingrid Jönsson

Stiftlesen sekr

Namn: Pia Nilsson

Stifelsen kassör

Namn: Robert Herslow

Kontaktperson internationell tjänst

Namn: Monica Felding

Kontaktperson Nya Generationer

Namn: Joakim Johnsson

Kontaktperson Samhällstjänst

Namn: Elisabeth Holgersson

Ledamot

Namn: Elisabeth Holgersson

Akademikerprojekt ordf

Namn: Elisabeth Holgersson

vice Sekreterare

Namn: Henrik Berven

Inkommande Sekreterare

Namn: Matilda Jarbin

Ordf. Programkommittén

Namn: Annette Lundfall

Akademikerprojektet

Namn: Annette Lundfall

Närvarorapportör

Namn: Katarina Carlsson

Närvarorapportör

Namn: Katarina Carlsson

Ledamot Klubbkommittén

Namn: Jonas Hagren

Ledamot Klubbkommittén

Namn: Peter Kuuttanen

Ledamot Programkommittén

Namn: Rainer Lindquist

Akademikerprojektet

Namn: Rainer Lindquist

 

 

VAD ÄR ROTARY?

Rotary är en organisation för samhälls-engagerade personer med olika yrkesbak-grund, kön, ålder, religion och etnisk till-hörighet, som gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, good-will och fred i världen.

LÄS MER

KONTAKTINFORMATION

E-post: malmo@rotary.se


MÖTESINFORMATION

Ordinarie mötesplats:

Restaurang Årstiderna
Kockska Huset
21122 Malmö

Ordinarie mötestid: Torsdagar 12:15

Hitta hit:
Ingen bild
Nästa möte:

Museichef Katarina Carlsson; The Mexican suitcase
2018-08-09 12:15