Mark
STOCKHOLMS VÄSTRA

Det centrala i Marks Rotaryklubbs verksamhet är föredrag och studiebesök kombinerat med måltid under trevlig samvaro. Klubben deltar i internationella projekt och i ungdomsverksamhet.
Kontakta oss om du är intresserad av vår verksamhet. Våra funktionärer finns under rubriken "om klubben".

Välkommen på ett besök.