Mark
STOCKHOLMS VÄSTRA

KLUBBENS HISTORIA

Marks Rotaryklubb chartrades 1953.
Klubben deltar i internationella projekt och har utbyte med vänklubben Ossett RC i England.
Medlemmarna i rotaryklubben söker bidra till en positiv samhällsutveckling.
Föredrag och studiebesök kombineras med måltid under trevlig samvaro.