Mark
STOCKHOLMS VÄSTRA

PRESIDENT: Erik Arnell

Det centrala i Marks Rotayklubbs verksamhet är föredrag och studiebesök kombinerat med måltid under trevlig samvaro. Målsättningen är att välja in fem nya medlemmar. Gemensamma aktiviteter stärker sammanhållningen.

Klubben deltar i internationella projekt genom bidrag till Rotay Foundation, skolprojekt i Indien och fortsatt kontakt med Ossett RC i England. Klubben deltar också i ungdomsverksamhet bl.a. genom stipendier till gymnasieelever.