Funktionärer

President

Namn: Claës Gryckner

Telefon: +46 070-5609803

E-post: gryckner@hotmail.se

Skattmästare

Namn: Sture Davidsson

Telefon: +46 0704-978006

E-post: gokalid@telia.com

IT-samordnare

Namn: Bengt Nilsson-Helger

Telefon: +46 0708-622551

E-post: bengt.nilsson-helger@vgregion.se

Ordf. Medlemskommittén

Namn: Claës Gryckner

Telefon: +46 070-5609803

E-post: gryckner@hotmail.se

Ordf. TRF-kommittén

Namn: Sture Davidsson

Telefon: +46 0704-978006

E-post: gokalid@telia.com

Immediate Past President (IPP)

Namn: Gerd Björklund

Telefon: +46 0705303878

E-post: gerd.home@telia.com

Ledamot Klubbkommittén

Namn: Liliane Helger

Telefon: +46 0708-622550

E-post: liliane.helger@gmail.com

vice Sekreterare

Namn: Lars Perbo

Kontaktperson Rekrytering

Namn: Claës Gryckner

Telefon: +46 070-5609803

E-post: gryckner@hotmail.se

vice Sekreterare

Namn: Jan-Åke Hansson

Telefon: +46 072-7248184

E-post: gunnar.janake.hansson@gmail.com

Tillträdande President

Namn: Bengt Nilsson-Helger

Telefon: +46 0708-622551

E-post: bengt.nilsson-helger@vgregion.se

Ordf. Programkommittén

Namn: Lennart Johnsson

Telefon: +46 0706373224

E-post: johnsson.le@telia.com

 

 

VAD ÄR ROTARY?

Rotary är en organisation för samhällsengagerade personer med olika yrkesbakgrund, kön, ålder, religion och etnisk tillhörighet, som gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, goodwill och fred i världen.

LÄS MER

MÖTESINFORMATION

Ordinarie mötesplats:

ACAPPELLA
Fritslavägen 8
51157 KINNA

Ordinarie mötestid: Måndagar 18:30

Hitta hit:
Ingen bild
Nästa möte:

Julbetraktelse - Anders Reinholdsson
2019-12-16 18:30