Mellerud
STOCKHOLMS VÄSTRA

FUNKTIONÄRER

 

President

Namn: Jean Christer Olsson

Sekreterare

Namn: Ingvar Lisius

Skattmästare

Namn: Bertil Göransson

IT-samordnare

Namn: Ingvar Lisius

Executive Secretary

Namn: Ingvar Lisius

Närvarorapportör

Namn: Ingvar Lisius

Distriktprojekt

Namn: Loïc Manchec

Kontaktperson Ungdomsutbyte

Namn: Robert Olsson

PHF-kommitténs sekreterare med rösträtt

Namn: Ingvar Lisius

Arkivarie

Namn: Bengt Larsson

Styrelseledamot

Namn: Robert Olsson

Veckobrevskrivare

Namn: Ingvar Lisius

Representant i valkommittén

Namn: Bengt Larsson

Immediate Past President (IPP)

Namn: Birgitta Olsson

Matrikelansvarig

Namn: Ingvar Lisius

Vice klubbmästare

Namn: Birgitta Olsson

Kontakt med Rotary Foundation

Namn: Bertil Göransson

Rotaryinformatör

Namn: Nina Berg

PHF-kommitté

Namn: Jean Christer Olsson

Vice President

Namn: Börje Norgren

Programchef

Namn: Kjerstin Andersson

Klubbmästare

Namn: Margaretha Forssell Olsson

Tillträdande President

Namn: Inga Andersson

PHF-kommitté

Namn: Kjerstin Andersson

Revisorsuppleant

Namn: Arne Höglund

PHF-kommitté

Namn: Lena Lundberg

Revisor

Namn: Per-Göran Asp