PROJEKT - HUMANITÄR

FÖREBYGGANDE TANDVÅRDSPROJEKT FÖR SKOLBARNEN I RUMÄNIEN

2018-04-27 - 2021-01-01

I två decennier har Mölndal Rotaryklubb varit engagerad i projekt för att hjälpa skolbarnen i Rumänien att vårda sina tänder. Projektet startade med blygsamma resurser i en skola i staden i Arad och utvecklades successivt till ett stort projekt med många engagerade lokala Rotaryklubbar och ett 40-tal skolor i ett antal regioner i Rumänien. I projektet demonstrerades att barnens tandstatus kan förbättras från katastrofalt till bra om man följer den metodik som tillämpats i projektet. Metodiken i sig är inte ny eller revolutionerande, men har visats ge en dramatisk förbättring av tandhälsan hos barnen i de skolor där det varit möjligt för projektet att verka under en lång tid. I metodiken ingår tandborstning med rätt metodik, övervakad fluorsköljning, lämplig kosthållning, begränsning av intag av sötade eller onyttiga drycker, information till föräldrar eller andra vårdande, undervisning av barn samt regelbunden kontroll och registrering av tandstatus genom utbildad personal.

Efter läsåret 2015-2016 har en allt större del av projektverksamheten inriktats på att föra över projektet till rumänska organ och att stötta tillkomsten av utbildning i förebyggande tandvård. 

Barntandvård i Rumänien [se BIBLIOTEK/DOKUMENT Förebyggande tandvårdsprojekt för skolbarn i Rumänien – ett Rotary-initiativ] med delfinansiering via Rotary International har framgångsrikt avslutats under 2017 och slutrapporten har godkänts 2018 av Rotary International. I och med detta har det ursprungliga projektet avslutats och Mölndal Rotaryklubb har lämnat över ansvaret för projektets svenska del till Mölndal Rotaryklubb Ideella förening för tandvårdsprojektet i Rumänien.

Projektet har nu fått en fortsättning (2017-2020) som stöds av en rad rumänska Rotaryklubbar och kommunala styresmän. I detta 'Pilot Project' tillämpas projektets metodik i ett stort antal (fler än 40) rumänska skolor i ett antal rumänska regioner. Med stöd av resultaten från detta och föregående delprojekt som övertygande argument skall Pilot Project verka för att Rumäniens regering ska besluta att skapa en nationell förebyggande barntandvård.

Projektet drivs med medel som samlas av Rotaryklubbar i Rumänien, enskilda som bidrar via insamlingskontot bankgiro 5011-2199, företag som bidragit genom tjänster eller varor, och personal i VGR som vissa år avstått från sin julpeng till förmån för Rumäniens barn.

Svenska experter från VGR och från Mölndal Rotaryklubb stöttar med sin expertkunskap i förebyggande tandvård resp. projektledning och projektet bidrar med material och VGR med materiel i form av utgångna men väl användbara ting i projektet såsom tandläkarstolar att placeras på skolor eller en tandvårdsbuss att användas för undersökningar etc på landsbygden.

Slutligen vill vi nämna att projektledaren Göran Hammarskjöld förlänats Rotary Internationals högsta utmärkelse: Service Above Self Award.

Uppdaterad 2018-09-05 C. Weidemann

Rapporter och andra dokument från läsåret 2018-19

Historiska dokument:

Förebyggande barntandvård i Rumänien (2008)Förebyggande barntandvård i Rumänien (2008)
Barntandläkarbladet 1 – 2008 / årgång 21

Lagar hål i Rumänien (30 JANUARI, 2013)
https://www.harrydaposten.se/2013/01/lagar-hl-i-rumnien/

Mölndal RKs tandvårdsprojekt, nu i tvåvärldsdelar (2015)
http://docplayer.se/4060509-Molndal-rks-tandvardsprojekt-nu-i-tva-varldsdelar.html
https://www.rotary.se/ClubAdmin/Rotary_Root_Folder/2360/13130/_Editor_Images/Tandvardsprojektet_2015-10.pdf

Folktandvården i framgångsrikt projekt i Rumänien(2016-07-20)
https://dental24.se/aktuellt/19628-2/

Uppdaterad 2019-03-11 C. Weidemann

facebook share button twitter share button linkedin share button

VAD ÄR ROTARY?

Rotary är en organisation för samhällsengagerade personer med olika yrkesbakgrund, kön, ålder, religion och etnisk tillhörighet, som gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, goodwill och fred i världen.

LÄS MER

KONTAKTINFORMATION

E-post: molndal@rotary.se


MÖTESINFORMATION

Ordinarie mötesplats:

Gunnebo Kaffehus och Krog
Christina Halls väg
43166 Mölndal

Ordinarie mötestid: Fredagar 07:15

Hitta hit:
Ingen bild
Nästa möte:

Rekoringen i Mölndal, Bea Hultfeldt
2019-11-22 07:15