Funktionärer

President

Namn: Anette Grinde Lundeberg

Telefon: +46 0708-905731

E-post: anette.grinde@foretagshuset.net

Sekreterare

Namn: Maria Wilkens Kammonen

Skattmästare

Namn: Monica Lind

IT-samordnare

Namn: Anette Grinde Lundeberg

Telefon: +46 0708-905731

E-post: anette.grinde@foretagshuset.net

Revisor

Namn: Gösta Colliander

Revisor

Namn: Börje Dagerfors

Immediate Past President (IPP)

Namn: Olof Engfeldt

Telefon: +070-7575638

E-post: olof@engfeldt.se

Styrelsens ordförande

Namn: Olof Engfeldt

Telefon: +070-7575638

E-post: olof@engfeldt.se

Ordf. Klubbkommittén

Namn: Kerstin Sandh

Ordf. Info/PR-kommittén

Namn: Anette Grinde Lundeberg

Telefon: +46 0708-905731

E-post: anette.grinde@foretagshuset.net

Kontaktpers. Läkarbanken

Namn: Anette Grinde Lundeberg

Telefon: +46 0708-905731

E-post: anette.grinde@foretagshuset.net

Ordf. Programkommittén

Namn: Anette Grinde Lundeberg

Telefon: +46 0708-905731

E-post: anette.grinde@foretagshuset.net

Tillträdande President

Namn: Anette Grinde Lundeberg

Telefon: +46 0708-905731

E-post: anette.grinde@foretagshuset.net

Kontaktperson Ungdomsutbyte

Namn: Louise Edlund

 

 

VAD ÄR ROTARY?

Rotary är en organisation för samhälls-engagerade personer med olika yrkesbak-grund, kön, ålder, religion och etnisk till-hörighet, som gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, good-will och fred i världen.

LÄS MER

KONTAKTINFORMATION

E-post: norrtalje@rotary.se


MÖTESINFORMATION

Ordinarie mötesplats:

s/s Norrtelje
Hamnplan 1
76132 Norrtälje

Ordinarie mötestid: Torsdagar 12:00

Hitta hit:
Ingen bild
Nästa möte:

Rotaryåret 2016/2017 - sista mötet för året. Presidentskifte och fyllnadsval styrelse 2017-2018
2017-06-29 12:00