Funktionärer

President

Namn: Anette Grinde Lundeberg

Telefon: +46 0708-905731

E-post: anette.grinde@foretagshuset.net

Sekreterare

Namn: Lotta Unosson

Skattmästare

Namn: Monica Lind

IT-samordnare

Namn: Anette Grinde Lundeberg

Telefon: +46 0708-905731

E-post: anette.grinde@foretagshuset.net

Revisor

Namn: Börje Dagerfors

Immediate Past President (IPP)

Namn: Olof Engfeldt

Telefon: +070-7575638

E-post: olof@engfeldt.se

Ordf. Klubbkommittén

Namn: Kerstin Sandh

Tillträdande President

Namn: Maria Wilkens Kammonen

Ordf. Programkommittén

Namn: Maria Wilkens Kammonen

Ordf. Info/PR-kommittén

Namn: Anette Grinde Lundeberg

Telefon: +46 0708-905731

E-post: anette.grinde@foretagshuset.net

Webmaster

Namn: Anette Grinde Lundeberg

Telefon: +46 0708-905731

E-post: anette.grinde@foretagshuset.net

vice Sekreterare

Namn: Louise Edlund

Kontaktperson Ungdomsutbyte

Namn: Louise Edlund

 

 

VAD ÄR ROTARY?

Rotary är en organisation för samhälls-engagerade personer med olika yrkesbak-grund, kön, ålder, religion och etnisk till-hörighet, som gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, good-will och fred i världen.

LÄS MER

KONTAKTINFORMATION

E-post: norrtalje@rotary.se


MÖTESINFORMATION

Ordinarie mötesplats:

Restaurang Köket - Norrtälje kommunhus
Estunavägen 14
76150 Norrtälje

Ordinarie mötestid: Torsdagar 11:45

Hitta hit:
Ingen bild
Nästa möte:

Fukostmöte: Tebex - hur lokal produktion klarat konkurrensen från lågprisländerna
2018-03-28 07:30