Funktionärer

President

Namn: Per Jacobsson

Sekreterare

Namn: Rolf Maller

Skattmästare

Namn: Lennart Jardeby

IT-samordnare

Namn: Jonas Andersson

Telefon: +46 072-5700012

E-post: jonas.andersson@hallins.com

IT-samordnare

Namn: Magnus Olofsson

Ordf. Medlemskommittén

Namn: Per Jacobsson

Ordf. TRF-kommittén

Namn: Stig Widell

Tillträdande President

Namn: Stig Widell

Inkommande Sekreterare

Namn: Britt Hogenstedt

Revisor

Namn: Svante Bergqvist

Ordf. Programkommittén

Namn: Gunnar Björkman

Ledamot Klubbkommittén

Namn: Yngve Kennemyr

Ordf. Klubbkommittén

Namn: Nils Olof Hjorth

Revisor

Namn: Jan-Eric Andersson

Kontaktperson GDPR

Namn: Nils Olof Hjorth

Immediate Past President (IPP)

Namn: Michael Cornell

 

 

VAD ÄR ROTARY?

Rotary är en organisation för samhällsengagerade personer med olika yrkesbakgrund, kön, ålder, religion och etnisk tillhörighet, som gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, goodwill och fred i världen.

LÄS MER

MÖTESINFORMATION

Ordinarie mötesplats:

Dinners
Östgötaporten
59931 Ödeshög

Ordinarie mötestid: Torsdagar 12:15

Hitta hit:
Ingen bild
Nästa möte:

Madeleine Dahl: Skolhälsovården i Ödeshög
2020-01-30 12:15