Orust
STOCKHOLMS VÄSTRA

FUNKTIONÄRER

 

President

Namn: Henrik Olsson

Sekreterare

Namn: Thomas Holst

Skattmästare

Namn: Owe Westberg

IT-samordnare

Namn: Tomas Nyberg

Ordf. Medlemskommittén

Namn: Christer Mattsson

Immediate Past President (IPP)

Namn: Kjell-Åke Eriksson

Tillträdande President

Namn: Susanne Liljelid

Ordf. Programkommittén

Namn: Lars Kjellgren

Ordf. Klubbkommittén

Namn: Thore Carlsson