Orust
STOCKHOLMS VÄSTRA

PROJEKT - Översikt Årligt återkommande projekt


Årligt återkommande projekt, översikt

Rotary Foundation 
100 kr/medlem

Jazzkonsert i Hälleviksstrands kyrka instiftat år 1999
1999-2008 t ex vissa år till Läkarbanken med ca 25000 kr per år.
2009 25000 kr till Polio Plus.
2010 30000 kr till Polio Plus.
2011 27000 kr till Protected Springs in Kenya.

2012 30000 kr till Protected Springs in Kenya.
2013 34000 kr till Protected Springs in Kenya och defibrillatorer på Orust.
2014 32000 kr till förmån för Rotarys Internationella hjälparbete för utsatta barn i Afrika.
2015 30000 kr till förmån för Rotarys Internationella hjälparbete.
2016 25000 kr till förmån för Rotarys Internationella hjälparbete.


Ungdomsstipendier instiftat år 1997
Två stipendier till ungdomar under 20 år, som utövar idrottslig respektive kulturell verksamhet.

Äldrestipendium instiftat år 2009
För arbete till gagn för den äldre generationens livskvalitet.

Hjärt/Lungräddningsövningar samt vissa år inköp av Hjärt/lungräddningsdockor