Osby
STOCKHOLMS VÄSTRA

KLUBBENS HISTORIA

Starten

År 1956 bildades Osby Rotaryklubb med 23 herrar från Osby som medlemmar.

Konstituerande sammanträde hölls på dåvarande Järnvägshotellet i Osby den 11 april 1956. Charterfesten med Hässleholms Rotaryklubb som fadderförening hölls den 27 oktober 1956 i Hallaryds kyrka med supé på Järnvägshotellet efteråt. Redan första året upptogs förbindelsen med den danska vänklubben Store-Heddinge Rotaryklubb. Det var genom danska vänklubben seden att börja varje möte med en väl utvald sång infördes i Osby RK.

 

Tre dominerande kännetecken

Osby Rotaryklubb har genom åren utmärkts av tre dominerande kännetecken;

1. Ungdomsutbytet

Mellan 1965 och 2015 har Osby RK sänt ut hela hela 32 utbytesstudenter på vardera ett års vistelse i främmande land och samtidigt i Osby tagit emot 31 hitresande utbytesstudenter på vardera ett år.

 

2. Företagsbesöken

Genom Rotarys yrkesnätverk och Osbys fantastiska rikedom av företag har Osby RK genom åren lyckats göra vart fjärde klubbmöte till ett besök ute hos ett företag på orten eller i regionen. Företagsbesöken är bland rotarianerna mycket uppskattade och ger en god kunskap om näringslivet.

 

3. Stöd till humanitära insatser

Osby RK uppstod delvis ur en filosofistudiecirkel och redan vid Ungernkrisen 1956 ställde Osby RK upp med humanitärt stöd. Detta har sedan fortsatt genom årtiondena med stöd till Rotary Foundations humanitära insatser, inte minst till Polio Plus/End Polio Now. Rotarys Läkarbank I Afrika, katastrofhjälp via Shelter Box mm är andra behjärtansvärda ändamål.