Österåker Första Frukost
STOCKHOLMS VÄSTRA

KLUBBENS HISTORIA

  • Konstituerande möte hölls 1997-09-01
  • Inträde erhölls 1998-06-26
  • Charterfest hölls 1998-10-01 och charterbrevet överlämnades av DG Göran Tollin

Christer Persson och Erik Jansson har gjort en liten historisk sammanställning (till 2016).  Du kan se den här.