Österåker Första Frukost
STOCKHOLMS VÄSTRA

FUNKTIONÄRER

 

President

Namn: Karin Piehl-Aulin

Sekreterare

Namn: Björn Moe

Skattmästare

Namn: Maria Appel

IT-samordnare

Namn: Gerhard Nuss

Telefon: +46 076-1121358

E-post: gerhard@nuss.se

IT-samordnare

Namn: Anneli Holm

Valberedning

Namn: Britt Hörding

Ordf. Klubbkommittén

Namn: Britt Hörding

Ordf. Programkommittén

Namn: Sigrún Landvall

Tillträdande President

Namn: Simon Palmqvist

Valberedning

Namn: Lasse Persson

Immediate Past President (IPP)

Namn: Lasse Persson