Österåker Första Frukost
STOCKHOLMS VÄSTRA

PRESIDENT: Karin Piehl-Aulin

 

Lasse P., president

Mars, 2020
I dessa Corona-virus-tider så kommer vår klubb att göra uppehåll med fredags-frukostarna tills dess att situationen stabliliserats, och att Folkhälsomyndigheten ger grönt ljus för att träffas i större grupper igen. Under tiden kommunicerar vi via email och telefon internt inom klubben, samt vi följer händelseutvecklingen och rekommendationer från Regering och Myndigheter.

....och Tvätta Händerna!

Hälsar Lasse P


Vision 2022:
“Österåker Första Frukost Rotaryklubb är en bekant civil aktör i kommunen och väl ansedd för sina bidrag till närsamhället, inklusive skärgården, vilket uppmärksammas av lokala media.”

Verksamhetsuppgift för vår klubb:
Att konnekta personer, kunskaper, idéer och engagemang I syfte att bidra till närsamhällets (och det globalas) utveckling och samtidigt ha en berikande samvaro I klubben.

Prioriteringar och mål under 2019-2020: 

  • Närsamhället inklusive Skärgården
  • Klubben med intressanta program, företagsbesök och trevliga klubbaktiviteter
  • Lokala projekt inom Österåker inkl Skärgården
  • Ökat medlemsantal, och då gärna fler kvinnor
  • Ökad synbarhet i lokala medier    
  • Stöd till Rotary International i den mån ekonomin tillåter