Österåker Första Frukost
STOCKHOLMS VÄSTRA
ArticleView

NYHETSARTIKLAR

Välj integration

Välj ingegration, delaktighet och aktivitet! Tove Eriksson blev inbjuden till Österåker Första Frukost Rotaryklubb för att berätta mer.

välj integration

Tove Eriksson från Österåkers kommun är projektledare för Länsstyrelsens VIDA-projekt. VIDA står för Välj Integration, Delaktighet och Aktivitet. Projektet utgår geografiskt från tre noder - Österåker, Sundbygerg och Stockholm. Utgångspunkten är att offentlig verksamhet och civilsamhället gemensamt ska finna en strukturerad samverkan för att fler kommer in i föreningslivet. För att möjliggöra samverkan är tre huvudaktörer utpekade. Det är kommunen, arbetsförmedlingen och civilsamhället. Civilsamhället består av den mängd av ideella föreningar och verksamhet som verkar vid sidan av det offentliga och näringslivet.

Tove Eriksson, projektledare för VIDA i Österåkers kommun

Tre delar är identifierade som viktiga i projeket. Dessa är nätverkande, språkutveckling och/eller att främja fysisk aktivitet. Projektet kommer vara i två år och första steget är att kartlägga vilka aktörer som engagerar sig idag och vilka som kan tänka sig att göra det framledes i projeket.

Frågan kom på Rotarymötet vad Rotary kan göra för att bidra. Rotary, som just är en aktör inom civilsamhället, har stor potential att medverka i VIDA-projeket.