Oxelösund
STOCKHOLMS VÄSTRA

KLUBBENS HISTORIA

Kort klubbhistoria
Under hösten 1958 sände Carl Sebarth, Martin Bergström, Kurt Hedin och Percy Tham, den senare medlem Nyköpings RK, ut ett upprop som kallade till informationsmöte om Rotary på Hotell Kusten den 24 november. Där förklarade man vad Rotary var, och de inbjudna kunde teckna sig för medlemskap i en nybildad rotaryklubb. Samtliga antecknade sig.

Martin Bergström, Kurt Hedin, Nils Holmberg, Carl Sebart och Alfons Wirén kallade till ett konstituerade sammanträde på Malmgården den 17 december 1958. Distriktsguvernören hade lämnat tillstånd till att bilda en klubb, RI i Zürich hade fått anmälan och Nyköpings RK var vår fadderklubb. Man bildade en Rotaryklubb, antog Rotarys grundlag och stadgar för klubben. Guvernören meddelade bland annat att tilltalsorder rotarianer emellan var ”du”.

Följande styrelse utsågs:
President Carl Sebart
1v president Martin Bergström
2v president Bertil Liljeqvist
Sekr Gustav Lindblad
1v sekr Arnold Adolfsson
2v sekr Lars Calemark
Skattmästare Kurt Hedin
Klubbmästare Hartwig Sjögren  

Det första styrelsemötet hölls den 27 januari 1959, det första klubbmötet den 17 februari. Lunchpriset var då 5 kr med tillägg på 50 öre för valfri dryck. I mars 1959 har klubben 34 medlemmar och medlemsavgiften är 90 kr. Exempel på program under det första året var stadens investeringskalkyl, affärscentrum i city, vattenförsörjningen vid OJA, inblick i norskt skeppsbyggeri. Medlemmarna var också mycket engagerade i Oxelösunds expansion och ordnade en ”de nyinflyttades dag” i september 1959.

I april 2009 firade klubben sitt 50-årsjubileumDå deltog Olof Hansson, som varit medlem alla 50 åren.

Anders Samuelsson  090423 Rotary 1959                                                                                                                      1