Oxelösund
STOCKHOLMS VÄSTRA

FUNKTIONÄRER

 

President

Namn: Catarina Hagstrand

Sekreterare

Namn: Lennart Andersson

Skattmästare

Namn: Eva Asthage

IT-samordnare

Namn: Ulla Wiklund

Telefon: +46 070-5911167

E-post: ullaox@gmail.com

Executive Secretary

Namn: Ulla Wiklund

Telefon: +46 070-5911167

E-post: ullaox@gmail.com

Ordf. Medlemskommittén

Namn: Catarina Hagstrand

Ordf. Klubbkommittén

Namn: Jan Samuelsson

Golfkommittén

Namn: Lennart Andersson

Ledamot Programkommittén

Namn: Ann Östman

Medlemskommittén, ledamot

Namn: Jan Samuelsson

Immediate Past President (IPP)

Namn: Catarina Hagstrand

Östersjöprojektet

Namn: Jan Samuelsson

Ordf. Info/PR-kommittén

Namn: Julia Bergman

Revisor

Namn: Torbjörn Carlsson

Medlemskommittén, ledamot

Namn: Catarina Hagstrand

vice Sekreterare

Namn: Bo Björkdahl

Sörmlandslägret

Namn: Julia Bergman

Revisor

Namn: Sten Nordlander

Ordf. Programkommittén

Namn: Catarina Hagstrand

Medlemskommittén, ledamot

Namn: Julia Bergman

Vice President

Namn: Gunilla Marklund

Telefon: +46 070-6596893

E-post: k.gun.mark@gmail.com

Kontaktperson GDPR

Namn: Ulla Wiklund

Telefon: +46 070-5911167

E-post: ullaox@gmail.com

Ungdomskommittén, ledamot

Namn: Julia Bergman

Kontaktperson Ungdomsutbyte

Namn: Gunilla Marklund

Telefon: +46 070-6596893

E-post: k.gun.mark@gmail.com

Revisorssuppleant

Namn: Bo Jender

Golfkommittén

Namn: Eva Asthage

Sörmlandslägret

Namn: Christer Svalin

Närvarorapportör

Namn: Lennart Andersson