Oxelösund
STOCKHOLMS VÄSTRA

PRESIDENT: Catarina Hagstrand


ProgramförklaringGunillas programförklaring:  

Rotary är en unik internationell organisation, som förenar lokalt nätverkande med nyttiga samhällsinsatser både lokalt och internationellt. 

 

Inom ramen för våra resurser gör vår klubb fina insatser i lokalsamhället. Sörmlandslägret, som vi årligen arrangerar tillsammans med andra rotaryklubbar, syftar till att hjälpa utsatta flickor. Det är en framgångsrik aktivitet som vi kan vara stolta för. Det gäller även Ungdomskommitténs årliga ungdoms- och eldsjälsstipendier till personer som gör extraordinära insatser. Den internationella insatsen sker genom Rotarys världsomspännande organisation. Rotary Doctors känns här särskilt meningsfullt. Utrotning av Polio är en av Rotarys hörnpelare.

 

Under mitt år som president vill jag tillsammans med styrelsen och funktionärer stärka och utveckla klubbens funktion som ett trevligt och givande affärsnätverk och även fortsätta våra lokala aktiviteter. Att hjälpa till med integration av nya svenskar känns angeläget men förutsätter att vi finner en fungerande arbetsmodell. Samhällskommitten har inlett ett samtal med Campus Oxelösund.

 

Oxelösund Rotaryklubb är en liten och i mitt tycke mycket trivsam klubb.

Vi träffas i en vacker slottsmiljö, lyssnar på intressanta föredrag inom skilda ämnesområden.    Programkommitten har därför en mycket viktig roll i klubben. Vi för intressanta samtal vid lunchborden. Vi inleder mötet kl 12.00 med föredrag. Eftersom vi avslutar med en god lunch kan de som vill och utan tidspress fortsätta samtalen efter klockan 13.00.

 

Oxelösunds RK är en klubb med stor gemenskap. Det är betydelsefullt att alla medlemmar fullgör sitt åtagande om en närvaro på minst 45 %. Jag ser gärna att medlemmar med permission närvarar regelbundet i den mån man kan, gärna minst en gång i månaden, för att stärka gemenskapen. Naturligtvis förstår vi giltigt förfall.  Förutom att prata med dem med låg närvaro ska vi eftersträva att det alltid känns trevligt och berikande att vara en aktiv medlem i Oxelösunds Rotaryklubb genom att delta på våra lunchmöten eller genom att vara aktiv i någon av våra projekt, befintliga eller nya

 

Det ska vara roligt och inspirerande att vara med i Rotary!

 

Gunilla Marklund

President 2018 - 2019