Partille
STOCKHOLMS VÄSTRA

FUNKTIONÄRER

 

President

Namn: Anders Wattström

Sekreterare

Namn: Johnny Stenberg

Skattmästare

Namn: Göran Evaldsson

IT-samordnare

Namn: Lennart Svensson

Revisor

Namn: Lennart Claesson

Matrikelansvarig

Namn: Harald Wergeland

Tillträdande President

Namn: Anders Wattström

Inkommande Sekreterare

Namn: Johnny Stenberg

Immediate Past President (IPP)

Namn: Anders Wattström

Närvarorapportör

Namn: Lennart Jogdal

Klubbmästare

Namn: Anders Wattström

Ordf. Programkommittén

Namn: Lennart Claesson

Revisorsuppleant

Namn: Roland Kärrborn