Ronneby
STOCKHOLMS VÄSTRA

 

TIll Medlemsstatistik:  
Klicka på länken nedan,
/ClubAdmin/Rotary_Root_Folder/2400/13255/
Editor_Images/Statistik%20medl-181230-b.pdf


*
*********

Till länken: Sponsorer 2018 (003)-181007.pdf
**********


Våra webb-möten startar den 7 augusti kl. 12.00.

Kallelse kommer i närtid.
lördag den 24 april 2021
Vision for All

Tommy Mårtensson har bjudit in Caroline Alvhambre, Optiker Kalmar under rubriken Vision for All.

Caroline brukar vara ledare för ett flertal optiker och Assistenter som åker till fattiga områden i världen. Hjälper dem med glasögon.

Ansvarig: Tommy Mårtensson