KLUBBENS HISTORIA

Sävsjö RK startade sin verksamhet 1964

Som de flesta känner till grundades Rotary International i Chicago 1905 med advokaten Paul Harris
som den pådrivande kraften. 59 år senare bildades en klubb i Sävsjö och vår klubb har nu funnits i 55
år. Vår klubb är således nästan hälften så gammal som den första Rotaryklubben.

Det var Nässjö RK som tyckte att det borde finnas en Rotaryklubb i grannstaden 17 minuter söder om
Nässjö med tåg, och Nässjö RK blev fadderklubb. Hans Granéli och Eskil Brenke var två av
Nässjöklubbens medlemmar som la ner lite extra krut på att få till stånd en klubb i Sävsjö.

1964 blev det en Rotaryklubb i Sävsjö och charterfesten hölls 5 september. Den inleddes med en
högtid i Tingshuset i Sävsjö och följdes av en middag på Sävsjö Stadshotell. Sammanlagt deltog 65
personer i festligheterna varav 21 av de 25 medlemmarna i Sävsjö RK.

Att det blev en Rotaryklubb i Sävsjö kan till stor del tillskrivas Torsten Rygert, som kom till Sävsjö som
kyrkomusiker i Vallsjö församling och som lärare i musik till Sävsjö Kommunala Realskola. Rygert
hade varit aktiva rotarian i Borgholm, där han tidigare varit verksam.

Han hade minst ett finger med i charterfestens inledning i Tingshuset. Han var Sävsjö RK:s förste
president och till charterhögtiden hade han skrivit ett musikstycke för piano, cello och violin med
titeln ”The Rotary Wheel”.

Vid högtiden i Tingshuset sjöng godsägare Bengt Sporring ”Balladen om Sten Sture” vald för den
lokala anknytning Sturenamnet har. Vid tillfället för charterfesten var Kjell von Schééle PDG, men när
klubben bildades tidigare under året, var von Schééle distriktsguvernör.

Högtiden i Tingshuset avslutades med att en av klubbmedlemmarna, kyrkoherde Per Wagndal, höll
en betraktelse på temat ”Tjänandets glädje”.

Festen fortsatte med middag på Sturesalen i Stadshotellet. Där talade guvernör Leif Thilén, som
hoppades att hans företrädares, Kjell von Schééle, ”plantor skulle arta sig väl och bära frukt,
”tjänandets fyrfaldiga frukt”.

Det hölls tal av bland andra stadsfullmäktiges ordförande, rektor David Holm, av representanter för
gästande klubbar, av Gustaf Parner för Sävsjö Lions Club med flera.

Bangt Lundbäck, klubbmästare och dagens ceremonimästare, höll talet för kvinnan och citerade
4 500 gamla visdomsord, men fortfarande gångbara och Ewa Lilliegren gick ännu längre tillbaka och
hade pressat ihop mannen och hans begivenheter i allt från ”Ura-Kalle till dagens raggare.

Rotarys högste beskyddare i landet, konung Gustaf VI Adolf, hade skickat telegram med
lyckönskningar till klubben från Sofiero och sedan konungens telegram lästs upp sjöngs gemensamt
”Kungssången”. De gästande klubbarnas representanter överlämnade klubbstandar och från sju
andra klubbar inkom lyckönskningstelegram.

Med en minnesvärd charterfest fick Sävsjö RK en bra start och framgångarna fortsatte. Veckomötena
hölls på Sävsjö Stadshotell med lunch måndagar och varje måndag kunde observanta Sävsjöbor se att
det var Rotarymöte när Rotaryflaggen vajade från Stadshotellets tak.

Sakta, men säkert, växte klubben i antal medlemmar och Stadshotellet var klubbens hemvist i många
år. När Stadshotellet på 1990-talet försattes i konkurs flyttade SRK över sin verksamhet till
Eksjöhofgårds Värdshus. Där blev vi kvar tills verksamheten gick i konkurs och då blev Ljunga Park
Restaurang och Hotell ny hemvist. När fastigheten såldes och hotell- och restaurangverksamheten
lades ned återkom vi i början av augusti 2018 till Eksjöhofgårds Värdshus.

Där träffas vi nu varje måndag för lunchsammanträde. Först äter vi lunch i restaurangen och därefter
förflyttar vi oss till värdshusets östra flygel för sammanträde och föredrag.

I dag är vi 38 medlemmar, men vi vill gärna få med några till. När det gäller nyrekrytering är
yrkesaktiva kvinnor och män som delar Rotarys ideal särskilt välkomna. ”Att göra skillnad” är ett av
dessa ideal och det kan vi i Sävsjöklubben tillsammans med 1,2 miljoner andra medlemmar över hela
världen leva upp till varje dag.

Vi som i dag är medlemmar tycker att vi har en klubb som erbjuder trevlig gemenskap under
lättsamma former och vi driver projekt som når behövande både lokalt och globalt. Vi tar gärna emot
såväl gästande rotarianer från andra klubbar och andra intresserade gäster. När vi själva är ute och
åker vet vi att vi alltid är välkomna till klubbmöten såväl i Sverige som i andra länder över hela
världen.

Som medlemmar i Sävsjö Rotaryklubb är vi stolta över att tillhöra en organisation, som gör så mycket
gott i världen.

 

 

VAD ÄR ROTARY?

Rotary är en organisation för samhällsengagerade personer med olika yrkesbakgrund, kön, ålder, religion och etnisk tillhörighet, som gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, goodwill och fred i världen.

LÄS MER

MÖTESINFORMATION

Ordinarie mötesplats:

Eksjöhovgårds Värdshus
Eksjöhovgård 4
576 91 Sävsjö

Ordinarie mötestid: Måndagar 12:00

Hitta hit:
Ingen bild
Nästa möte:

Mathjälpen i Sävsjö
2019-11-25 12:00