NYHETSARTIKLAR

Lyckad Sävsjömodell

2018-11-05

Johnas Stranne berättar om Sävsjömodellen
På lunchmötet 5/11 fick vi lyssna till Johnas Stranne, som berättade om ”Sävsjömodellen”.
Johnas är bland annat gymnasiechef på Aleholm och ansvarig för SFI-utbildningen.

Bakgrunden till Sävsjömodellen var att arbetslösheten var hög bland utrikes födda i Sävsjö
kommun, cirka 43 procent. Detta att jämföra med 2,9 arbetslösa bland svenskfödda. Här
fanns det förändringspotential, tyckte både politiker och tjänstemän och som mål sattes att
komma ner till länssnittet redan 2018. Lösningen var att se till så att olika kommunala
enheter, arbetsförmedlingen med flera började samverka. Man hade till en början en
målgrupp bestående av cirka 250 personer. Näringslivet behövde nyanställa och det gällde
”bara” att matcha de arbetslösa med företagens behov.
I stället för att göra parallelljobb började man prata med varandra och hittade en framkomlig
väg. Hur har det då gått? Målet är inte nått, men nu är arbetslösheten nere i cirka 30
procent. Från Arbetsförmedlingen har man anvisat 52 personer till Jobbhuset, som i sin tur
fått ut några i jobb, några som påbörjat gymnasieutbildning, några som påbörjat en
yrkesutbildning, några som går en grundläggande träutbildning, ett par som praktiserar inom
städ och några som fått praktik inom industrin eller vården.
En lyckad modell, som har liknande motsvarigheter i övriga kommuner på Höglandet.
Enligt Johnas Stranne är bristande kunskaper i svenska det största hindret för utlandsfödda
att komma ut i jobb, på praktik eller studier.

facebook share button twitter share button linkedin share button

VAD ÄR ROTARY?

Rotary är en organisation för samhällsengagerade personer med olika yrkesbakgrund, kön, ålder, religion och etnisk tillhörighet, som gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, goodwill och fred i världen.

LÄS MER

MÖTESINFORMATION

Ordinarie mötesplats:

Eksjöhovgårds Värdshus
Eksjöhovgård 4
576 91 Sävsjö

Ordinarie mötestid: Måndagar 12:00

Hitta hit:
Ingen bild
Nästa möte:

Programansvarig
2019-01-28 12:00