NYHETSARTIKLAR

Årsmöte

2018-11-19

På lunchmötet i måndags, 19/11, var det dags för årsmöte. Den styrelse som valdes intar inte sina poster förrän när nästa Rotaryår inleds, 1/7 2019. 

Ann-Sofi Arvidsson valdes till president och li kommer att leda klubben verksamhetsåret 2019-2020. Då Jan Lindblad ville ersatt som skattmästare/kassör fick presidenten, Bengt Swerlander i uppdrag att hitta en ersättare för Jan. Beroende på vem det blir kan det bli lite förändringar på några andra poster också. Övriga som valdes: Bengt Swerlander, vice president, Per-Anders Andersson, it-samordnare och till ny klubbmästare valdes Inger Högberg. Valda, men tills vidare utan preciserade uppdrag blev Christina Johansson, Leif Göransson och Pernilla Nordh.

Omvalda blev också följande funktionärer: Lars-Åke Sandqvist, kontaktperson The Rotary Foundation, Bo Widestadh, kontaktperson Rotarys Läkarbank/Rotary Doctors, Sune Johansson, ungdomsutbytet och Bengt Gustafsson, arkivarie.

Under punkten Övriga frågor diskuterades bland annat om klubben ska ansöka om distriktsmedel för något lokalt projekt. Förslag finns och ansökan ska skickas in senast 1 december. 

facebook share button twitter share button linkedin share button

VAD ÄR ROTARY?

Rotary är en organisation för samhällsengagerade personer med olika yrkesbakgrund, kön, ålder, religion och etnisk tillhörighet, som gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, goodwill och fred i världen.

LÄS MER

MÖTESINFORMATION

Ordinarie mötesplats:

Eksjöhovgårds Värdshus
Eksjöhovgård 4
576 91 Sävsjö

Ordinarie mötestid: Måndagar 12:00

Hitta hit:
Ingen bild
Nästa möte:

Programansvarig
2019-01-28 12:00