Funktionärer

President

Namn: Bengt Swerlander

Telefon: +46 0722-488 686

E-post: bengt.s@outlook.com

Sekreterare

Namn: Christina Johansson

Skattmästare

Namn: Jan Lindblad

IT-samordnare

Namn: Per-Anders Andersson

Arkivarie

Namn: Bengt Gustafsson

Kontaktperson Ungdomsutbyte

Namn: Sune Johansson

Ledamot TRF-kommittén

Namn: Lars-Åke Sandqvist

Kontaktpers. Läkarbanken

Namn: Bo Widestadh

Ordf. Programkommittén

Namn: Pernilla Nordh

Immediate Past President (IPP)

Namn: Jan Holmqvist

Inkommande Sekreterare

Namn: Leif Göransson

Tillträdande President

Namn: Ann-Sofi Arvidsson

 

 

VAD ÄR ROTARY?

Rotary är en organisation för samhällsengagerade personer med olika yrkesbakgrund, kön, ålder, religion och etnisk tillhörighet, som gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, goodwill och fred i världen.

LÄS MER

MÖTESINFORMATION

Ordinarie mötesplats:

Eksjöhovgårds Värdshus
Eksjöhovgård 4
576 91 Sävsjö

Ordinarie mötestid: Måndagar 12:00

Hitta hit:
Ingen bild
Nästa möte:

Programansvarig
2019-01-28 12:00