President: Ann-Sofi Arvidsson

Presidentens tankar om Sävsjö Rotaryklubb 2019-20  

Klubbens mål är:

att följa, främja och sprida information om Rotarys grundvärderingar.

att fortsätta verka för att den trevliga samvaron på måndagsmötena bibehålls.

att verka för att vid varje möte ha intressanta föredrag med en stor bredd.

att bredda verksamheten med andra aktiviteter än måndagsmötena för att stärka vi-känslan i klubben och därigenom skapa ett större engagemang ifrån fler medlemmar. 

Vi är idag 38 medlemmar ett medlemsantal som gärna får öka. Vi prioriterar kvinnor och yngre som nya medlemmar men alla som klubben tillstyrker kommer att godkännas. Närvaron på våra möten är för de mesta god, vilket vi tror beror på den goda trivseln. Medlemsantalet bidrar till att alla har lätt för att känna och komma i kontakt med varandra. Vår ambition är att nya medlemmar skall känna sig välkomna och omhändertagna. Varje ny medlem tilldelas en fadder och får en kort utbildning i Rotariana. Vi informerar även hur Rotarys hemsida kan användas. 

Alla medlemmar har ansvar för att ordna var sitt föredrag varje år. Detta anmäls till klubbmästaren som ser till att informationen sprids på bland annat hemsidan. Målsättningen är att programmen skall vara lärorika, spännande, omväxlande och gärna med en lokal prägel. Under verksamhetsåret kommer ungefär 6 styrelsemöte att hållas. 

De projekt som vi försöker att genomföra under året är följande:

-          Lokalt projekt i samarbete med någon annan lokal organisation

-          Valborgsmässofirande på serviceboendet Bryggaren

-          Rotarygolfen 2020

-          Inrätta ett stipendium på högstadie- eller gymnasienivå till elev som verkar i Rotarys anda enligt 4-frågeprovet: är det sant, är det rättvist, skapar det vänskap och är det till nytta för alla berörda 

Via medlemsavgiften skänks varje år en summa pengar till TRF. Dessutom brukar överskottet från någon insamling eller lotteri tillfalla TRF. Målsättningen är att ansöka om ett lokalt projekt årligen för att få avkastning på de skänkta medlen till TRF.

”Rotary Doctors” har under många år fått stöd från klubben och senast våren 2019 kunde vi skicka ut en Jeepdoctor till Kenya. Årligen stöder klubben Polio Plus via Rotarygolfen i samarbete med Vetlanda-klubbarna.

En Rylastipendiat utsågs 2019. Under året tas förslag fram på ytterligare lämplig RYLA-kandidat. 

Klubben har en väl fungerande webbsida. Under året ska en dokumentation av klubbens historik läggas ut på webbsidan.

För att bredda engagemanget i klubben finns följande kommittéer:

A, Klubbfrågor.

B, Medlemmar nya och gamla.

C, PR och marknadsföring

D, Projekt och TRF

 

Ann-Sofi Arvidsson

President 2019/20

 

 

VAD ÄR ROTARY?

Rotary är en organisation för samhällsengagerade personer med olika yrkesbakgrund, kön, ålder, religion och etnisk tillhörighet, som gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, goodwill och fred i världen.

LÄS MER

MÖTESINFORMATION

Ordinarie mötesplats:

Eksjöhovgårds Värdshus
Eksjöhovgård 4
576 91 Sävsjö

Ordinarie mötestid: Måndagar 12:00

Hitta hit:
Ingen bild
Nästa möte:

Mathjälpen i Sävsjö
2019-11-25 12:00