Sigtuna
STOCKHOLMS VÄSTRA


måndag den 20 april 2020
Pandemins påverkan på Sigtuna RK:s verksamhet
Coronaviruset berör och påverkar det svenska samhället i grunden. Först och främst för alla som smittas och deras anhöriga, men också för alla som blir arbetslösa, företagare vars livsverk går omkull, alla som inom vård och omsorg vårdar de drabbade m.fl. På sikt kommer vi alla mer eller mindre bli påverkade av Coronakrisens mer långsiktiga konsekvenser.

I det kortare perspektivet påverkas även verksamheten i Rotary Sigtuna. För att hindra smittspridning har vi fr.o.m. den 23 mars 2020 ställt in alla våra klubbmöten fram t.o.m. juni månad. Vi hoppas kunna återuppta vår verksamhet fullt ut igen fr.o.m. augusti månad men återkommer närmare om tidpunkt för det under sommaren.

Mats Weibull, President