Sigtuna
STOCKHOLMS VÄSTRA

PRESIDENT: Håkan Sivander

Rotary är ett världsomfattande nätverk som gör humanitära insatser. Det är en politiskt och religiöst oberoende organisation som grundades av advokaten Paul Harris i Chicago, 1905. Till Sverige kom Rotary 1926 och till Sigtuna 1967. Rotarys kärnvärden är tjänande, kamratskap, mångfald, integritet och ledarskap.

I Sigtunas Rotaryklubb är vi ca 60 medlemmar, kvinnor och män, i olika åldrar med varierande bakgrund och yrken. Varje måndag klockan 12.00 till 13.30 har vi intressanta lunchföredrag på Sigtunastiftelsen. Besök oss gärna.

Klubben är ideellt engagerad i ett antal olika projekt i lokalsamhället och internationellt. Mer information finns under fliken PROJEKT på hemsidan.

Som President under 2020/2021 vill jag verka för att behålla och utveckla den fina kamratliga stämning som präglar vår klubb samt utveckla engagemanget för lokala och internationella projekt. Viktigt under mitt år är också att lyfta fram Rotarys Fyrfrågeprov som är en etisk guide för rotarianer att använda för sina personliga och professionella relationer:

Av de saker som vi tycker, säger eller gör:

  • Är det sant?
  • Är det rättvist mot alla som berörs?
  • Skapar det samförstånd och bättre kamratskap?
  • Är det till fördel för alla berörda?

Känn dig varmt välkommen att besöka våra lunchmöten och/eller kontakta oss i Sigtuna Rotaryklubb. Kanske du vill hålla föredrag, bli medlem eller veta mer om Rotary?