Skänninge
STOCKHOLMS VÄSTRA

KLUBBENS HISTORIA

Skänninge Rotaryklubb bildades den 12 januari 1948. 18 medlemmar träffades då på stadshotellet. Charterpresident var kommunalborgmästaren Tord Osterman. Det bestämdes att torsdag skulle vara mötesdag, vilket fortfarande gäller. Medlemmarna träffas klockan 19 på stadshotellet. Undantag görs under sommarmånader då lunchmöten äger rum klockan 12.30.

I början bedrevs klubbens arbete i samverkan med Skänninge föreläsningsförening. En tid då förläsningsföreningar hade sin storhetstid inom det frivilliga folkbildningsarbetet i Sverige. På 60-talet upplöstes föreläsningsföreningen och Rotaryklubben fortsatte med föredrag i egen regi, liksom studiebesök och ibland besök i medlemmarnas hem.

Yngve Johansson

I början av 60-talet bildades ”Skänninge Rotaryklubbs fond för humanitär verksamhet”.  Ur fonden  delades årligen ut stipendier till studerande vid någon av Skänninges skolor. Under årens lopp  har  formen för  stipendiet moderniserats och utdelning har skett till duktiga elever inom bland annat musik och idrott.  Senast skänktes  matchställ  till Trojenborgsskolan för att användas vid olika aktiviteter och lagsporter i den nybyggda ”Birger Jarls hall” i anslutning till skolan. Utöver Rotarys logga finns texten  ”Rotary Skänninge - Nätverk för gemenskap” på tröjornas ryggar.

Under många år präglades delar av klubbens verksamhet av Rune Svensson, grundare av Runsvengruppen med bland annat Överskottsbolagen, numera ÖoB. Med sina internationella kontakter och sitt intresse för Rotary kunde han sprida klubbens standar runt om i världen. Samtidigt bidrog han till ökad kunskap om förhållanden långt utanför Skänninges horisont. Oräkneliga är de standar från Rotaryklubbar i fjärran länder som finns i klubbens arkiv.

En tradition är de utförliga veckobrev som alltsedan början redovisar varje möte. Detta har efterhand blivit en stor kunskapskatt som visar samhällets förändring sedan slutet av 40-talet. En stor del av breven har efterhand digitaliserats och är på så sätt lätt åtkomliga för klubbens medlemmar. 

Skänninge Rotaryklubb ser framtiden an med tillförsikt. Varje vecka hör vi nya aktuella föredrag, då och då varvat med studiebesök på någon intressant plats.  Vi hoppas på rekrytering av nya medlemmar som har intresse av att ta del av de möjligheter till kontakter och intryck från olika delar av samhället som Rotaryklubben ger.