Skänninge
STOCKHOLMS VÄSTRA

PRESIDENT: Git Svensson

Karin Ljungars Lundqvist, president 2018 - 2019

Att vara medlem i Rotary handlar om att hantera flera perspektiv på samma gång. Å ena sidan är det yrkesnätverk som ska ge nytta och glädje tillbaka i sitt yrkesliv, å andra sidan ställer man sina färdigheter tillförfogande för klubbens och klubbens projekts bästa - Service Above Self.

Men det handlar också om att kunna ha både det lokala och det globala perspektivet i fokus. I Skänninge Rotaryklubb blir det tydligt där vi på samma möte kan besluta om att ge pengar till End Polio Now, och samtidigt stötta ensamkommande flyktingbarn som har flytt från de områden där polio fortfarande härjar. I ett enda möte möts det globala: sjukdomsutrotning, flyktinghantering och det tydligt lokala: hur ska dessa pojkar komma in och kunna bidra till vår stad.

Men det är även perspektivet att både vara en professionell medlem som aktivt deltar i diskussioner och lyssnar på sina klubbkompisar och samtidigt en god vän som avslappnat och prestigelöst kan bidra till en klubb som är inkluderande och kamratlig.

Allt detta hittar vi i Skänninge Rotaryklubb, som med sin långa historia förpliktigar och inspirerar. Att få vara president där, är en ära, och för att säkra fortlevnaden vill jag under året verka för att Skänninge Rotaryklubb:

- Bli synligare i staden, genom att arrangera Tomterace vid årets julmarknad
- Aktivt söker i sitt nätverk efter nya medlemmar, genom att utmana varandra att ta med fler gäster
- Påminna om att vi ingår i ett nätverk, genom att inkludera systerklubbarnas programpunkter i våra veckobrev.

Målet är att jag vid årets slut kan lämna över en klubb som både internt och utåt känner tydligare vad vi gör och står för, och som har växt med tre nya medlemmar.