Att vara Rotarian i Skänninge

Skänninge är en stad med lång historia. Rotary är en del av historien och en del av utvecklingen och den speciella kulturen. Att vara Rotarian är att ha en plats i stadens nätverk där man kan finna sammanhang och göra goda saker för behövande människor. Att ideellt utveckla devisen ”Givers gain” – att ge är att få - skapar personliga möjligheter att leva ett rikt socialt liv långt upp i åren.

En bred åldersfördelning i medlemsgruppen bidrar till ökad förståelse för de prövningar man ställs inför under olika skeden i livet. Det är också en källa till förkovran genom de infallsvinklar som gästande föredragshållare ger på världen utanför den närmsta kretsen. Föredrag om världen utanför Sverige skapar engagemang för behov av insatser för en bättre värld. Det ger också uppslag för nya projekt. Även beskrivningar av missförhållanden i vår närmiljö i vårt eget land skapar känslomässigt engagemang för att hjälpa människor som behöver stöd.

Studiebesök vid företag och institutioner i regionen skapar källor till diskussioner och en känsla för samhällets utveckling. Att stimulera unga människor till att utvecklas till positiva samhällsmedborgare är en uppgift som är viktig för Rotary. Genom stipendier och uppmärksammande av goda exempel vill vi som Rotarianer i Skänninge skapa en ökad sammanhållning och ett ökat engagemang för närsamhället som en länk till den stora världen utanför.

Klubbartiklar
torsdag den 1 oktober 2015
Helikopterflottiljen
 
torsdag den 1 oktober 2015
Ensamkommande flyktingbarn
Mjölby har tagit emot ensamkommande flyktingbarn i nästan tio år, men i år kommer fler än någonsin.
 
fredag den 18 september 2015
Beskriver världen i rutor
Emelie Wedhäll beskriver världen - dels i ett förhållande, dels som dyslektiker - i serieformat.
 
fredag den 18 september 2015
En livsviktig bisyssla
Biodling är en verksamhet med många utmaningar. Därför att tre biodlare startat ett kollektiv för driva biodlning tillsammans.
 

VAD ÄR ROTARY?

Rotary är en organisation för samhällsengagerade personer med olika yrkesbakgrund, kön, ålder, religion och etnisk tillhörighet, som gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, goodwill och fred i världen.

LÄS MER

KONTAKTINFORMATION

E-post: skanninge@rotary.se


MÖTESINFORMATION

Ordinarie mötesplats:

Skänninge Stadshotell
Stora Torget
59631 Skänninge

Ordinarie mötestid: Torsdagar 19:00

Hitta hit:
Ingen bild
Nästa möte:

Arkeolog Richard Holmgren berättar och visar bilder från sin expedition i fotspåren från olyckan vid Dyalovpasset 1959 Anm Leif 0705530917
2019-08-29 19:00