Funktionärer

President

Namn: Håkan Persson

Sekreterare

Namn: Mathias Kark

Skattmästare

Namn: Bert-Owe Adolfsson

IT-samordnare

Namn: Leif Chressman

Executive Secretary

Namn: Tom Dahlstedt

Telefon: +46 0706-708654

E-post: skara-borgen@tomdahlstedt.se

Ordf. TRF-kommittén

Namn: Jan Lundegrén

vice IT-samordnare

Namn: Tom Dahlstedt

Telefon: +46 0706-708654

E-post: skara-borgen@tomdahlstedt.se

Ordf. Klubbkommittén

Namn: Ulf Falck

Kontaktpers. Läkarbanken

Namn: Kjell Hideström

Arkivarie

Namn: Kerstin Andersson

Närvarorapportör

Namn: Ragnar Sigsjö

Revisor

Namn: Leif Nordh

Immediate Past President (IPP)

Namn: Lars Erik Nystedt

Ledamot

Namn: Kent-Olof Söderqvist

Ledamot Klubbkommittén

Namn: Bengt Jansson

Kontaktperson GSE

Namn: Mats Emilson

Ledamot

Namn: Per Larsson

Tillträdande President

Namn: Marie Wennerholm

Revisor

Namn: Lars-Åke Folkmer

Ledamot

Namn: Kristina Gustafsson Bonnier

Ledamot

Namn: Allan Ahlman

 

 

VAD ÄR ROTARY?

Rotary är en organisation för samhälls-engagerade personer med olika yrkesbak-grund, kön, ålder, religion och etnisk till-hörighet, som gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, good-will och fred i världen.

LÄS MER

KONTAKTINFORMATION

E-post: skara-borgen@rotary.se


MÖTESINFORMATION

Ordinarie mötesplats:

Jula Hotell & Konferens
Vilangatan 4
53237 Skara

Ordinarie mötestid: Måndagar 12:00

Hitta hit:
Ingen bild
Nästa möte:

Presidentskifte. Skogs- och Lantbruksakademin
2018-06-25 12:00