Skövde Gustaf Dalén
STOCKHOLMS VÄSTRA

PRESIDENT: Carl-Eric Gabrielsson

Under verksamhetsåret 2020-2021 har jag fått förtroendet att vara president för Stenstorp-Skultorp Rotaryklubb och tillsammans med de övriga funktionärerna leda klubben.

 

Vi kommer att varje torsdag träffas för att lyssna på intressanta föredrag, utbyta erfarenheter och idéer med varandra.Vi kommer också att göra studiebesök i verksamheter och företag inom vårt verksamhetsområde. Vi kommer att äta gott, hitta nya affärsmöjligheter med varandra. Vi kommer att umgås med varandra och med gäster.

 

 

Världspresidenten Holger Knaacks tema för 2020-2021 är ROTARY ÖPPNAR MÖJLIGHETER.

  

 

 

Mina mål under 2020-2021 är att vi ska mötas i en varm och välkomnande atmosfär. Att vi ska hämta in nya kunskaper under de aktiviteter som klubben anordnar. Att vi tillsammans ska göra meningsfulla insatser lokalt och internationellt. Att vårt medlemskap och engagemang i Rotary ska ge oss ny energi både privat och i vår yrkesroll. Vi ska ta hand om våra gamla medlemmar, se till så att dessa trivs och se till att vi kan skapa förutsättningar för nya medlemmar.