Funktionärer

President

Namn: Pär Bönnestig

Sekreterare

Namn: Magnus Littorin

Skattmästare

Namn: Margareta Hillerström

IT-samordnare

Namn: Michael Nimstad

Telefon: +46 705-416550

Inkommande Sekreterare

Namn: David Seiving

Revisor

Namn: Joakim Sörman

Immediate Past President (IPP)

Namn: Susanne Yngve

Revisor

Namn: Leif Alvarsson

Ordf. Programkommittén

Namn: Pär Bönnestig

Ordf. Info/PR-kommittén

Namn: Mats Wiktorsson

Vice President

Namn: Michael Nimstad

Telefon: +46 705-416550

Tillträdande President

Namn: Johanna Kåhre Stenerlöv

 

 

VAD ÄR ROTARY?

Rotary är en organisation för samhällsengagerade personer med olika yrkesbakgrund, kön, ålder, religion och etnisk tillhörighet, som gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, goodwill och fred i världen.

LÄS MER

MÖTESINFORMATION

Ordinarie mötesplats:

Scandic Billingen
Trädgårdsg 10
54130 Skövde

Ordinarie mötestid: Måndagar 12:00

Hitta hit:
Ingen bild
Nästa möte:

Digitalisering
2020-02-24 12:00