Södertälje Östra
STOCKHOLMS VÄSTRA

Onsdagen den 16 juni 2020 höll delar av styrelsen ett videomöte via Skype i dessa Coronatider där avgående president Anders Jonsson symboliskt räcker över Presidents Cup till vår nya President Åke Andersson som visar upp att han tagit emot Presidents Cup plus sin Presidentnål i strålande sommarväder med en härlig blomsterprakt i bakgrunden.


måndag den 24 februari 2020
Telekom 5G mobilnät
Måndagen den 24 februari höll vår medlem Åke Andersson en presentation av hur telekommunikationerna utvecklats över de senast 150 åren.

Åke presenterade utvecklingen från telegrafi över kopparkaplar via telefonens tillkomst på 1880-talet där bl.a L M Ericsson utveclade en telefon för företag och privatpersoner.
Vi fick se bilder från första telefonstationen mitt i Stockholm med sitt telefontorn dit alla luftledningar drogs.
 Sedan följde utvecklingen av mobiltelefoni från MTG, NMT-systemen, GSM, 3G, 4G och 5G.
Vi fick också se de fusioner som skett inom telekombranschen med sammanslagningar av en stor mängd leverantörer. Leverantörer som Ericsson och Nokia med små hemmamarknader är de som klarat sig bäst. Leverantörer med stor hemmamarknad som Siemens, Alcatel och ATT har fått ge upp och fusionerats in i andra bolag. Det som är speciellt för 5 G näten är möjligheten till mycket höga datahastigheter upp mot 1000 Mbit/s och mycket korta svarstider, ned mot 1 millisekund. Åke presenterade också riskerna med strålning från mobiler och mobilnät. I de flesta fall är strålningen långt under rekommenderade gränsvärden.
 Åke har gett oss tillgång till hela hans presentation: Telecom presentation
A
vslutningsvis visade Åke ett klipp från YouTube som visar telekomutvecklinge för Ericsson https://www.youtube.com/watch?v=7xPBs_6BrMY&t=71s
 
måndag den 16 september 2019
Ego-föredrag, Lennart I Karlsson
Måndagen den 16/9 2019 höll Lennart I Karlsson sitt Ego-föredrag.
 
Han är född och uppvuxen i Södertälje på Falkvägen Han gick i Rosenborgsskolan och utbildade sig sedan till elektriker. Militärtjänsten gjorde han på K3 i Skövde. 1969-1976 arbetade han på ASEA i olika projekt på Scania. 1976-2013 arbetade på Astra, senare Astra-Zeneca i flera olika roller som resulterade i olika chefsroller. Han var med i teknikutvecklingen från reläteknik över till processdatorer. År 2004 tog Astra-Zeneca beslut om outsourcing vilket innebar att teknisk kompetens skulle köpas utifrån. 2006-2011 ansvarade Lennart för Säkerhet, Hälsa och Miljö. Under 2009-2012 samordnades ansvaret med verksamheten i England under Lennarts ledning. Från 2013 har han engagerat sig i familjeföretaget Pragmator tillsammans med sin hustru Riitta Eivergård samt engagerat sig i ett antal styrelseuppdrag. Segling i en Birdie 32 tillhör fritidsintressena samt Friskis och Svettis.
 
måndag den 3 december 2018
Mänskliga rättigheter i en allt mer auktoritär omvärld
Måndagen den 3/12 2018 hade vi Gustaf Lind, enhetschef på Utrikesdepartementet som vår talare.


Gustaf Lind är brorsbarn till vår medlem Gunnar Lind. Gustaf har en gedigen CV, är Juris Dr. har varit statssekreterare under vissa perioder. Nu är han enhetschef på UD för Folkrätt och Mänskliga rättigheter. FN stadgan godkändes 1945 (initiativtagare var Rotary). Presidentfrun Elinor Rosewelt i USA ledde arbetet med mänskliga rättigheter och var klar 10/12 1948. Dokumentet innehåller 30 artiklar och är ett politiskt bindande dokument. Ett antal juridiskt bindande dokument har tagits fram under åren. 
1948 Folkmordskonventionen
1950 Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna
1966 FNs konvention om civila ochpolitiska rättigheter
1966 FN konvetionen om ekonomiska och sociala rättigheter
1982 Konventionen om barns rättigheter
Följande juridiska enheter handhar dispyter: Europadomstolen, FNs kommitté för mänskliga rättigheter, FNs Generalförsamling, FNs Råd för mänskliga rättigheter.
Ett antal argument och motargument: Olika kulturer och sedvänjor i olika länder. Statssuveränitet. Moralismens återkomst som politiskt medel. De auktoritära staterna har lärt sig att mänskliga rättigheter och dess försvarare är farliga. Demokratiska stater som koncentrerar makten till regeringen.
Hur skall man reagera: Ödmjukhet, Allianser, Information, Internationella systemet, stöd till Civilsamhället och journalister.
 
onsdag den 20 december 2017
Round Table 18/12 2017
Måndagen den 18/12 2017 hade vi ett Round Table möte under ledning av vår President Ingrid Hahn.
Stefan Ljungberg inledde med att spela några julsånger från sin samling av gamla stenkakor. En länk till julsångerna finns lite längre ned i artikeln.
Ann Westerberg presenterad arbetsgruppens  förslag till hur nya medlemmar skall tas om hand på ett bättre sätt av klubben

Arbetsgruppens förslag skall nu tas upp i styrelsen för beslut om genomförande.
Här är länken till Stefan Ljungbers julsånger: https://www.dropbox.com/s/1jfdldkamb65w7w/The%20big%20juleblues%20I%2BII.mp3?dl=0
 
måndag den 7 november 2016
Utan Stockholmsregionen stannar Sverige
Måndagen den 7/11 2016 hade vi Trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamson i SLL som vår talare

Varje dag reser 800 000 passagerare 2,8 miljomer resor i Storstockholms lokaltrafik. Stockholmsregionen har idag runt 2,2 miljoner invånare och beräknas nå 3 miljoner invånare inom några år.
Fuskåkningen står för runt 300 miljoner kr årligen.
19 km ny tunnelbana planeras i regionen till en kostnad av runt 26 miljarder kr och med ett färdigdatum runt 2026.
Kristoffer Tamson är för en hel ringlinje runt hela Stockholm