Södertälje Östra
STOCKHOLMS VÄSTRA

NYHETSARTIKLAR

Väntjänsten i Södertälje

Måndagen den 22 februari 2021
hade vi Lena Averin som vår
talare över rubrike
"Väntjänsten i Södertälje"
Presentationen gjordes via Zoom.
Väntjänsten har för närvarande 31
volontärer som hjälper runt ett
70-tal personer i Väntjänsten.
Väntjänsten har en jourtelefon
öppen mellan 9.30 - 11.00 vardagar.
Övriga tider finns det en
telefonsvarare som tar emot
meddelanden.

En länk till Lena Averins presentation finns här: Presentation
I
nfoblad:Infoblad

Om test av nya läkemedel på människor

Måndagen den 15 februari 2021
hade vi vår medlem Rolf Holm
som dagens Zoom talare.Rolf
har arbetat bl.a på AstraZeneca
med test av nya läkemedel på
människor

.l
Här är en länk till hans Zoom
presentation:Presentation

Lösen: k31qYED?

Ekonomin under Covid-19, Schücks ABC

Måndagen den 8 februari 2021
höll journalisten och författaren 
Johan Schück en utmärkt 
Zoom presentation för oss.


Presentation
Lösen: 6ksY#5Gp

ppt länk: ppt presentation

Från Big Bang till Charles Darwin - En enkel resa genom livet

Måndagen den 1 februari 2021
höll vår medlem Lennart Axhamn
en Zoom presentation:
Presentation 

Lösen: 8dGAZU#w

Covid-19, pandemi och vaccin

Måndagen den 25 januari 2021 höll vår
medlem Berndt Sjöberg en Zoom
presentation om Covid-19
och vaccinutveckling.

Berndts presentation finns här:
Presentation
Textdokumentet:
Text

Informationspåverkan

Måndagen den 18 januari 2021 höll Kim Kimreus en Zoom presentation över ämnet "Informationspåverkan"
En länk till den inspelade presentationen ges nedan.


Presentation

L
ösen:  8ysMHn%@

Polisens utveckling under 42 år

Måndagen den 11 januari 2021
höll vår medlem Lennart Karlsson
en Zoom presentation om
Polisens utveckling under hans
42 år hos polisen


Inledning
Huvudpresentation

Kan Biden ena USA - och vad gör Trump

Måndagen den 7 december 2020
höll vår medlem Lars-Georg
Bergkvist en presentation
via Zoom till flera klubbar och till
distrktsledningen med rubriken
Kan Biden ena USA - och vad gör TrumpLars-Georg Bergkvist - före detta
USA-korrespondent i USA- summerar
presidentvalet och tar en titt på den
amerikanska politiska framtiden.

Presentationen spelades in och finns
nu på följande länk:

Meeting Recording:
 
Access Passcode: z7@=Z+xZTelekom 5G mobilnät

Måndagen den 24 februari höll vår medlem Åke Andersson en presentation av hur telekommunikationerna utvecklats över de senast 150 åren.

Åke presenterade utvecklingen från telegrafi över kopparkaplar via telefonens tillkomst på 1880-talet där bl.a L M Ericsson utveclade en telefon för företag och privatpersoner.
Vi fick se bilder från första telefonstationen mitt i Stockholm med sitt telefontorn dit alla luftledningar drogs.
 Sedan följde utvecklingen av mobiltelefoni från MTG, NMT-systemen, GSM, 3G, 4G och 5G.
Vi fick också se de fusioner som skett inom telekombranschen med sammanslagningar av en stor mängd leverantörer. Leverantörer som Ericsson och Nokia med små hemmamarknader är de som klarat sig bäst. Leverantörer med stor hemmamarknad som Siemens, Alcatel och ATT har fått ge upp och fusionerats in i andra bolag. Det som är speciellt för 5 G näten är möjligheten till mycket höga datahastigheter upp mot 1000 Mbit/s och mycket korta svarstider, ned mot 1 millisekund. Åke presenterade också riskerna med strålning från mobiler och mobilnät. I de flesta fall är strålningen långt under rekommenderade gränsvärden.
 Åke har gett oss tillgång till hela hans presentation: Telecom presentation
A
vslutningsvis visade Åke ett klipp från YouTube som visar telekomutvecklinge för Ericsson https://www.youtube.com/watch?v=7xPBs_6BrMY&t=71s

Ego-föredrag, Lennart I Karlsson

Måndagen den 16/9 2019 höll Lennart I Karlsson sitt Ego-föredrag.
 
Han är född och uppvuxen i Södertälje på Falkvägen Han gick i Rosenborgsskolan och utbildade sig sedan till elektriker. Militärtjänsten gjorde han på K3 i Skövde. 1969-1976 arbetade han på ASEA i olika projekt på Scania. 1976-2013 arbetade på Astra, senare Astra-Zeneca i flera olika roller som resulterade i olika chefsroller. Han var med i teknikutvecklingen från reläteknik över till processdatorer. År 2004 tog Astra-Zeneca beslut om outsourcing vilket innebar att teknisk kompetens skulle köpas utifrån. 2006-2011 ansvarade Lennart för Säkerhet, Hälsa och Miljö. Under 2009-2012 samordnades ansvaret med verksamheten i England under Lennarts ledning. Från 2013 har han engagerat sig i familjeföretaget Pragmator tillsammans med sin hustru Riitta Eivergård samt engagerat sig i ett antal styrelseuppdrag. Segling i en Birdie 32 tillhör fritidsintressena samt Friskis och Svettis.

Mänskliga rättigheter i en allt mer auktoritär omvärld

Måndagen den 3/12 2018 hade vi Gustaf Lind, enhetschef på Utrikesdepartementet som vår talare.


Gustaf Lind är brorsbarn till vår medlem Gunnar Lind. Gustaf har en gedigen CV, är Juris Dr. har varit statssekreterare under vissa perioder. Nu är han enhetschef på UD för Folkrätt och Mänskliga rättigheter. FN stadgan godkändes 1945 (initiativtagare var Rotary). Presidentfrun Elinor Rosewelt i USA ledde arbetet med mänskliga rättigheter och var klar 10/12 1948. Dokumentet innehåller 30 artiklar och är ett politiskt bindande dokument. Ett antal juridiskt bindande dokument har tagits fram under åren. 
1948 Folkmordskonventionen
1950 Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna
1966 FNs konvention om civila ochpolitiska rättigheter
1966 FN konvetionen om ekonomiska och sociala rättigheter
1982 Konventionen om barns rättigheter
Följande juridiska enheter handhar dispyter: Europadomstolen, FNs kommitté för mänskliga rättigheter, FNs Generalförsamling, FNs Råd för mänskliga rättigheter.
Ett antal argument och motargument: Olika kulturer och sedvänjor i olika länder. Statssuveränitet. Moralismens återkomst som politiskt medel. De auktoritära staterna har lärt sig att mänskliga rättigheter och dess försvarare är farliga. Demokratiska stater som koncentrerar makten till regeringen.
Hur skall man reagera: Ödmjukhet, Allianser, Information, Internationella systemet, stöd till Civilsamhället och journalister.

Round Table 18/12 2017

Måndagen den 18/12 2017 hade vi ett Round Table möte under ledning av vår President Ingrid Hahn.
Stefan Ljungberg inledde med att spela några julsånger från sin samling av gamla stenkakor. En länk till julsångerna finns lite längre ned i artikeln.
Ann Westerberg presenterad arbetsgruppens  förslag till hur nya medlemmar skall tas om hand på ett bättre sätt av klubben

Arbetsgruppens förslag skall nu tas upp i styrelsen för beslut om genomförande.
Här är länken till Stefan Ljungbers julsånger: https://www.dropbox.com/s/1jfdldkamb65w7w/The%20big%20juleblues%20I%2BII.mp3?dl=0

Utan Stockholmsregionen stannar Sverige

Måndagen den 7/11 2016 hade vi Trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamson i SLL som vår talare

Varje dag reser 800 000 passagerare 2,8 miljomer resor i Storstockholms lokaltrafik. Stockholmsregionen har idag runt 2,2 miljoner invånare och beräknas nå 3 miljoner invånare inom några år.
Fuskåkningen står för runt 300 miljoner kr årligen.
19 km ny tunnelbana planeras i regionen till en kostnad av runt 26 miljarder kr och med ett färdigdatum runt 2026.
Kristoffer Tamson är för en hel ringlinje runt hela Stockholm

Stiftelsen AlzeCure -läkemedelsforskning för Alzheimers sjukdom

Måndagen den 12/9 2016 hade vi forskaren Gunnar Nordvall som vår talare.

Gunnar Nordvall är apotekare, doktor i farmaceutisk vetenskap i Uppsala och med 20 årvid Astra Zeneca.
Här överräcker vår tjänsgörande President Ingvar Andersson en bokgåva som tack.
För mer text klicka på rubriken ovan.