Södertälje Östra
STOCKHOLMS VÄSTRA

NYHETSARTIKLAR

Mutaioner i SARS-CoV-2

Måndagen den 25 oktober 2021
höll vår medlem Berndt Sjöberg
en mycket intressant presentation


I Wuhan i Kina finns ett laboratiorium
specialinriktat på Coronavirus. Redan 2017
publicerades en rapport om hur laboratoriet
lyckats mutera ett Coronavirus från
fladdermöss och hur de sedan lyckats
infektera möss med Coronaviruset.
Under hösten 2019 insjuknade runt 90000
personer i Wuhan av lunginflammation,
med Coronavirus som källa.
En länk till presentationen finns här:
 Presentation

Vad är tid

Måndagen den 18 oktober 2021
hade vi Hans Aronsson som vår
talare över ämnet
Vad är tid


Hans har civilingenjörsutbildning
från KTH. Hans yrkesverksamhet
har varit inom försäkringsområdet.Inget 

Senaste nytt från Riksdagen och att vara riksdagsledamot

Måndagen den 11 oktober 2021
hade vi Alexandra Anstrell som
vår talare.

Hon har varit kommunalråd i
Haninge kommun 2010-2014
och sitter nu i Riksdagen sedan
2016 för moderaterna. Hon är
med i Försvarsutskottet och 
mycket av hennes presentation
handlade om det.

Läget i Afghanistan nu när Talibanerna tagit över

Måndagen den 4 oktober 2021
hade vi Björn-Åke Törnblom från
Svenska Afghanistankommittén
som vår talare.

Han har under 7 år varit Regionchef,
planeringschef och säkerhetsansvarig
i Afghanistan och sitter i styrelsen
för Svenska Afghanistankommittén.
En länk till hans presentation ges 
här Presentation

Rovdjur - föredrag med bilder

Måndagen den 27 september
2021 hade vi Pelle Hultman
som vår talare. Han talade
under rubriken
Rovdjur - föredrag med bilder
Pelle berättade och visade
många bilder från ett
vargrevir i Kuitta i norra finland
på gränsen mot Ryssland

I vargreviret finns ett antal små
gömslen som det går att hyra
in sig i. För att locka till sig vargar,
björnar järvar samt rovfåglar
som havsörnar läggs åtel ut 
nära gömslena. Pelle visade
många fina bilder på vargar,
björnar och järvar nära en 
mindre sjö där hans gömsle 
befann sig.

Veteranpolen i Södertälje

Måndagen den 20 september
2021 hade vi Karin Lindvall från
Veteranpoolen i Södertälje som
vår talare.


Karin Lindvall driver kontoret för
Veteranpoolen i Södertälje
tillsammans med en annan kvinna
sedan 2015. De har också
verksamhet i Nyköping och
Eskilstuna. Totalt har Veteranpoolen
runt 51 kontor i nSverige från
Luleå till Ystad med runt 8000
aktiva veteraner och runt 75 000
kunder, privatkunder, företag och
föreningar. En länk till Karins 
presentation ges här:
Presentation

USAs Presidenter

Måndagen den 13 september 2021 gästades Södertälje Östra Rotaryklubb av Leif Brink. Leif talade med fängslande ord om USAs presidenter genom tiderna. Hans kunskap täcker inte endast de 47 presidenterna och vad de gjort under tiden i Vitahuset utan också vilken etnisk grupp som Irländare, Engelsman, Tyskar, Holländare samt släktskap mellan de olika presidenterna. Det närmaste den svenska emigrationsgruppen vi kommer är att en av presidenternas svärmor kom från Fjärås utanför Göteborg.

Egoföredrag av Tomas Werner

Måndagen den 6 september 2021
höll vår klubb sitt första fysiska 
möte på 18 månader på grund av 
Covid 19 pandemin. Dagens talare 
 var Tomas Werner.

Telekom 5G mobilnät

Måndagen den 24 februari höll vår medlem Åke Andersson en presentation av hur telekommunikationerna utvecklats över de senast 150 åren.

Åke presenterade utvecklingen från telegrafi över kopparkaplar via telefonens tillkomst på 1880-talet där bl.a L M Ericsson utveclade en telefon för företag och privatpersoner.
Vi fick se bilder från första telefonstationen mitt i Stockholm med sitt telefontorn dit alla luftledningar drogs.
 Sedan följde utvecklingen av mobiltelefoni från MTG, NMT-systemen, GSM, 3G, 4G och 5G.
Vi fick också se de fusioner som skett inom telekombranschen med sammanslagningar av en stor mängd leverantörer. Leverantörer som Ericsson och Nokia med små hemmamarknader är de som klarat sig bäst. Leverantörer med stor hemmamarknad som Siemens, Alcatel och ATT har fått ge upp och fusionerats in i andra bolag. Det som är speciellt för 5 G näten är möjligheten till mycket höga datahastigheter upp mot 1000 Mbit/s och mycket korta svarstider, ned mot 1 millisekund. Åke presenterade också riskerna med strålning från mobiler och mobilnät. I de flesta fall är strålningen långt under rekommenderade gränsvärden.
 Åke har gett oss tillgång till hela hans presentation: Telecom presentation
A
vslutningsvis visade Åke ett klipp från YouTube som visar telekomutvecklinge för Ericsson https://www.youtube.com/watch?v=7xPBs_6BrMY&t=71s

Ego-föredrag, Lennart I Karlsson

Måndagen den 16/9 2019 höll Lennart I Karlsson sitt Ego-föredrag.
 
Han är född och uppvuxen i Södertälje på Falkvägen Han gick i Rosenborgsskolan och utbildade sig sedan till elektriker. Militärtjänsten gjorde han på K3 i Skövde. 1969-1976 arbetade han på ASEA i olika projekt på Scania. 1976-2013 arbetade på Astra, senare Astra-Zeneca i flera olika roller som resulterade i olika chefsroller. Han var med i teknikutvecklingen från reläteknik över till processdatorer. År 2004 tog Astra-Zeneca beslut om outsourcing vilket innebar att teknisk kompetens skulle köpas utifrån. 2006-2011 ansvarade Lennart för Säkerhet, Hälsa och Miljö. Under 2009-2012 samordnades ansvaret med verksamheten i England under Lennarts ledning. Från 2013 har han engagerat sig i familjeföretaget Pragmator tillsammans med sin hustru Riitta Eivergård samt engagerat sig i ett antal styrelseuppdrag. Segling i en Birdie 32 tillhör fritidsintressena samt Friskis och Svettis.

Mänskliga rättigheter i en allt mer auktoritär omvärld

Måndagen den 3/12 2018 hade vi Gustaf Lind, enhetschef på Utrikesdepartementet som vår talare.


Gustaf Lind är brorsbarn till vår medlem Gunnar Lind. Gustaf har en gedigen CV, är Juris Dr. har varit statssekreterare under vissa perioder. Nu är han enhetschef på UD för Folkrätt och Mänskliga rättigheter. FN stadgan godkändes 1945 (initiativtagare var Rotary). Presidentfrun Elinor Rosewelt i USA ledde arbetet med mänskliga rättigheter och var klar 10/12 1948. Dokumentet innehåller 30 artiklar och är ett politiskt bindande dokument. Ett antal juridiskt bindande dokument har tagits fram under åren. 
1948 Folkmordskonventionen
1950 Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna
1966 FNs konvention om civila ochpolitiska rättigheter
1966 FN konvetionen om ekonomiska och sociala rättigheter
1982 Konventionen om barns rättigheter
Följande juridiska enheter handhar dispyter: Europadomstolen, FNs kommitté för mänskliga rättigheter, FNs Generalförsamling, FNs Råd för mänskliga rättigheter.
Ett antal argument och motargument: Olika kulturer och sedvänjor i olika länder. Statssuveränitet. Moralismens återkomst som politiskt medel. De auktoritära staterna har lärt sig att mänskliga rättigheter och dess försvarare är farliga. Demokratiska stater som koncentrerar makten till regeringen.
Hur skall man reagera: Ödmjukhet, Allianser, Information, Internationella systemet, stöd till Civilsamhället och journalister.

Round Table 18/12 2017

Måndagen den 18/12 2017 hade vi ett Round Table möte under ledning av vår President Ingrid Hahn.
Stefan Ljungberg inledde med att spela några julsånger från sin samling av gamla stenkakor. En länk till julsångerna finns lite längre ned i artikeln.
Ann Westerberg presenterad arbetsgruppens  förslag till hur nya medlemmar skall tas om hand på ett bättre sätt av klubben

Arbetsgruppens förslag skall nu tas upp i styrelsen för beslut om genomförande.
Här är länken till Stefan Ljungbers julsånger: https://www.dropbox.com/s/1jfdldkamb65w7w/The%20big%20juleblues%20I%2BII.mp3?dl=0

Utan Stockholmsregionen stannar Sverige

Måndagen den 7/11 2016 hade vi Trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamson i SLL som vår talare

Varje dag reser 800 000 passagerare 2,8 miljomer resor i Storstockholms lokaltrafik. Stockholmsregionen har idag runt 2,2 miljoner invånare och beräknas nå 3 miljoner invånare inom några år.
Fuskåkningen står för runt 300 miljoner kr årligen.
19 km ny tunnelbana planeras i regionen till en kostnad av runt 26 miljarder kr och med ett färdigdatum runt 2026.
Kristoffer Tamson är för en hel ringlinje runt hela Stockholm

Stiftelsen AlzeCure -läkemedelsforskning för Alzheimers sjukdom

Måndagen den 12/9 2016 hade vi forskaren Gunnar Nordvall som vår talare.

Gunnar Nordvall är apotekare, doktor i farmaceutisk vetenskap i Uppsala och med 20 årvid Astra Zeneca.
Här överräcker vår tjänsgörande President Ingvar Andersson en bokgåva som tack.
För mer text klicka på rubriken ovan.